Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News

Subsidie van Gratama Stichting voor onderzoek naar misleidende voedselverpakkingen

29 april 2020
Mr. dr. Carien de Jager

Universitair docent Carien de Jager heeft een subsidie ter hoogte van 20820 toegekend gekregen van de Gratama-Stichting voor onderzoek naar misleidende voedselverpakkingen.

Krabsalade zonder krab, vruchtenthee zonder vruchten en vitaminewater waar naast water en vitamine vooral suiker in zit. Zomaar een greep uit de voedselverpakkingen op basis waarvan consumenten een beeld van een levensmiddel krijgen dat niet klopt met de samenstelling ervan.

Misleiding of verleiding?

Fabrikanten en supermarkten proberen consumenten met hun verpakkingen te verleiden tot het kopen van hun producten. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt echter dat misleidende informatie op voedselverpakkingen voor consumenten een probleem is.

De vraag die dit oproept is: waar ligt de grens tussen verleiding en misleiding? Europese en nationale regels verbieden misleidende voedselverpakkingen, maar in de praktijk blijkt: niet met succes.

Interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van recht en psychologie

Om ervoor te zorgen dat consumenten niet langer worden misleid is het van belang dat rechters goed onderscheid kunnen maken tussen een verpakking die wel en een verpakking die niet misleidend is.

De Jager: ‘Het is daarom hoog tijd voor empirisch onderzoek op dit terrein. Het onderzoek dat ik dankzij de subsidie van de Gratama-Stichting kan uitvoeren is zowel wat betreft onderwerp (misleidende voedselverpakkingen) als methode (rechtspraakonderzoek in combinatie met bestudering van psychologische literatuur en empirisch onderzoek) vernieuwend omdat interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van recht en psychologie op dit terrein ontbreekt’.

In haar onderzoek zal De Jager nagaan of de geldende wetgeving, regelgeving en rechtspraak consumenten voldoende bescherming biedt tegen misleidende voedselverpakkingen.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:29 april 2020 10:00

Meer nieuws