Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News

RUG Impact Award: nominaties Rechtsgeleerdheid

05 februari 2020

Vanaf 2020 onderscheidt de Rijksuniversiteit Groningen bijzondere prestaties op het gebied van kennisbenutting met de RUG Impact Award. De prijs wordt uitgereikt in de categorieën onderzoekers en studenten. Het Faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid heeft besloten om de volgende twee projecten te nomineren in 2020:

Facultaire nominatie studenten: Gedragskunde contra expertise in strafzaken

De facultaire voorronde voor studenten is gewonnen door het project Gedragskundige contra expertise in strafzaken, een learning community in de master (deelnemende studenten: Marjorie Drees, Cleo Huisman, Jolanda de Jong, Maud Olde Keizer, Sanne Rodenboog, Pim van Tongeren en Kim de Wildt). De learning community is opgezet en begeleid door prof. Michiel van der Wolf.

In de learning community hebben de studenten zich gebogen over de problemen bij gedragskundige contra expertise in het Nederlandse strafrechtsysteem. Onderzoek heeft aangetoond dat rechters, officieren van justitie en advocaten steeds vaker worden geconfronteerd met technische rapporten van gedragswetenschappers waar ze zich een mening over moeten vormen. Door middel van interviews is door de studenten achterhaald tegen welke problemen de relevante partijen aanlopen in het strafproces. Omdat de resultaten zijn gecombineerd en vergeleken met literatuurstudie, jurisprudentie en interviews, is een goed begrip ontwikkeld van de problemen bij gedragskundige contra-expertise in het Nederlandse strafrechtsysteem. De resultaten zijn gepresenteerd aan relevante partijen en er is een artikel geschreven voor Expertise en Recht.  

Facultaire nominatie onderzoekers: Vote for Values

De facultaire voorronde voor wetenschappers is gewonnen door prof. John Morijn met het project Vote for Values. #voteforvalues is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de NGO Civil Liberties Union for Europe (Liberties). Gezamenlijk is een tool ontwikkeld voor het volgen van stemprognose-gegevens voor de Europees Parlement (EP) verkiezingen van 2019. De doelstellingen waren:

  1. Kiezers informeren over de samenstelling van het Europees Parlement vanuit het perspectief van het beschermen van EU-waarden (zoals mensenrechten en de rechtsstaat).
  2. Kiezers in staat stellen om kandidaat-leden te vragen waarom zij (willen blijven) samenwerken met politici die aangesloten zijn bij nationale partijen die het EP zelf heeft veroordeeld voor het schenden van de EU waarden.
  3. Kiezers helpen om te stemmen op partijen die de EU-waarden naleven.

Het belangrijkste doel was het aanpakken en overbruggen van de toenemende zorgen over het opkomende populisme en de aantasting van de rechtsstaat in de EU en haar lidstaten. Daarnaast was het doel om kiezers te informeren over hoe het EP werkt en hoe nationale politici samenwerken met politici uit andere lidstaten.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws