Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News

Hanneke van den Berg nieuw bestuurslid Faculteit Rechtsgeleerdheid

26 mei 2020
Hanneke van den Berg

Mr. Hanneke van den Berg is door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot directeur bedrijfsvoering van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Per 1 augustus 2020 volgt zij Mirjam Buigel op die nu directeur bedrijfsvoering bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is.

Van den Berg is alumnus van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en werkt momenteel als Afdelingshoofd Bedrijfsvoering bij het Parket Centrale Verwerking van het Openbaar Ministerie in Utrecht. Zij heeft bij twee organisaties ervaring opgedaan op het gebied van bedrijfsvoering en tijdelijk enige taken op bestuurlijk niveau vervuld.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:26 mei 2020 12:18

Meer nieuws