Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News

Drie cum laude promoties

17 januari 2020

In de afgelopen twee weken promoveerden Gohar Karapetian, Jeannette Smit en Justin Lindeboom op hun dissertaties. Alle drie ontvingen zij het judicium Cum Laude.

Gohar Karapetian promoveerde op het proefschrift 'Morganatisch Burgerschap'. Ze verrichte onderzoek naar burgerschap en politieke representatie van de overzeese burger in het Koninkrijk der Nederlanden, de Franse Republiek en de Europese Unie.

Jeannette Smit promoveerde op het proefschrift 'Pignus nominis'. Ze verrichte onderzoek naar de verpanding van vorderingen naar Romeins recht.

Justin Lindeboom promoveerde op het proefschrift dissertatie 'Essays on autonomy, legality and pluralism in European law'. Hij onderzocht de rol en functie van autonomie, legaliteit en pluralisme in het Europees recht.

Gohar Karapetian
Gohar Karapetian
Jeannette Smit
Jeannette Smit
Justin Lindeboom
Justin Lindeboom

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws