Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

RUG-hoogleraren monitoren ontwikkeling van de markt voor fosfaatrechten

05 juli 2019

Om te voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn heeft Nederland per 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten ingevoerd. Dit houdt in dat een melkveehouder aan het einde van het jaar over voldoende fosfaatrechten moet beschikken voor de op het bedrijf met melkvee geproduceerde hoeveelheid dierlijke meststoffen. Deze fosfaatrechten zijn verhandelbaar.

Omdat er zorgen zijn over de ontwikkeling van deze pas ingestelde markt voor fosfaatrechten, heeft de Minister van LNV verzocht om deze markt te monitoren. RUG-hoogleraren Hans Vedder (economisch recht) en Marco Haan (industriële organisatie) zullen deze monitoringtaak vervullen. Zij brengen een halfjaarlijks rapport uit aan het ministerie en zullen ook specifieke signalen uit de markt onderzoeken.

prof. mr. dr. H.H.B. (Hans) Vedder
prof. mr. dr. H.H.B. (Hans) Vedder
prof. dr. M.A. (Marco) Haan
prof. dr. M.A. (Marco) Haan

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws