Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

Promovenda Astrid Voorwinden ontvangt Sustainable Society PhD Grant 2019

10 oktober 2019

Voor haar onderzoeksvoorstel 'Technology and the Privatization of Public Values in Smart Cities' ontving promovenda Astrid Voorwinden op donderdag 10 oktober de (European) Sustainable Society PhD Grant 2019.

Astrid Voorwinden
Astrid Voorwinden

Voorwinden: 'Ter vervolg van het succes van het label "smart city" doe ik onderzoek naar het waarborgen van publieke waarden in de publiek-private samenwerking die plaatsvindt rond technologie in "slimme" steden. Gemeenten in de hele wereld contracteren met private partijen om de nieuwste technologie te gebruiken in hun bestuur. Dit betreft gebieden die traditioneel bij de overheid horen, zoals openbare orde en diensten. Ik doe onderzoek in vier Europese steden naar publiek-private samenwerking op het gebied van technologie, en in het bijzonder hoe er door beide partijen om wordt gegaan met publieke waarden in deze samenwerking (transparantie, verantwoording en gelijke behandeling).

Sustainable Society PhD Grant

Om jonge onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen aan te moedigen om aan maatschappelijke vraagstukken te werken, wordt door Sustainable Society een Europese en intercontinentale subsidie aangeboden. Promovendi die vóór 15 september hun subsidievoorstel hebben ingediend, zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury. In totaal zijn 8 winnaars geselecteerd. Een aantal winnaars presenteerden hun onderzoek op 10 oktober tijdens de PhD Grant Ceremony. Tijdens deze ceremonie zijn niet alleen de beurzen overhandigd, maar is ook een publieksprijs uitgereikt aan Elizabeth Revai Mudzimu. Deze bonusprijs van 1.000 euro mag ingezet worden voor het visualeren van het onderzoek in samenwerking met een professioneel ontwerper. Het doel is om de zichtbaarheid en de impact van het betreffende onderzoek hiermee te vergroten en te stimuleren.

De jury ontving meer dan 50 voorstellen, allen nauw verbonden met de 'Sustainable Society' thema's. De geselecteerde voorstellen toonden de meest expliciete bijdrage aan regionale en globale maatschappelijke vraagstukken.

Laatst gewijzigd:21 november 2019 10:05

Meer nieuws