Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

Preadvies UBO vereisten per EU-lidstaat

22 november 2019

Europese antiwitwaswetgeving die in de afgelopen jaren tot stand is gekomen geeft veel extra taken aan onder andere bedrijven, banken en juridische dienstverleners. Door de invoering van het UBO-begrip en de invoering van een UBO-register worden alle juridische entiteiten verplicht om de UBO van die vennootschappen te bepalen en te laten registreren in een UBO-register. Een duidelijk overzicht van alle vereisten per EU-lidstaat ontbrak tot nu toe. Het preadvies UBO in Europe. Definition and registration in European countries biedt een duidelijke leidraad voor alles en iedereen dat valt onder de EU anti-witwasrichtlijnen.

ubo

Het preadvies is uitgebracht door docent notarieel recht en kandidaat-notaris Birgit Snijder-Kuipers, in opdracht van de Vereniging voor Financieel recht. Dit preadvies geeft een overzicht van de gehanteerde UBO-definities in de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast bevat het ook een overzicht van de vereisten en latere praktische uitwerkingen van het UBO-register dat elke EU-lidstaat hanteert. Hiermee biedt het preadvies een duidelijke leidraad voor alles en iedereen dat valt onder de EU anti-witwasrichtlijnen.

Snijder-Kuipers: ‘Met het preadvies willen wij een duidelijk overzicht geven van de regelgeving van alle EU-lidstaten. Deze regelgeving is op enorm veel juridische entiteiten van toepassing en daarom hopen wij dat dit preadvies een leidraad zal zijn bij het bepalen en registreren van UBO’s in de verschillende lidstaten’.

Het preadvies wordt op 28 november besproken tijdens de ledenbijeenkomst van de Vereniging voor Financieel Recht. Naast mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers belicht ook Laurens Scholten, projectleider ubo-registers en coördinerend beleidsmedewerker plan van aanpak witwassen bij het ministerie van Financiën, het onderwerp van de bijeenkomst ‘Witwasbestrijding en UBO’s’.

Over de auteurs
Het preadvies is tot stand gekomen met medewerking van mr. Christian Godlieb, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Thiemo Kerklaan en Fay van Schagen zijn als student-assistent van De Brauw betrokken geweest bij dit onderzoek. Walter de Jong is derdejaars student notarieel recht aan de RUG en volgt daarnaast het Honours programma. Dit programma spoort studenten van de RUG aan om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws