Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

Oratie Brigit Toebes: Recht in tijden van chronische ziekten

27 mei 2019
Prof. mr. dr. Brigit Toebes

Chronische ziekten als kanker, diabetes en hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste volksgezondheidsuitdaging van onze tijd. Vier gedragsrisico’s liggen aan de wortel van deze ziekten: roken, schadelijk alcoholgebruik, ongezond voedsel en gebrek aan beweging.

Hoogleraar Brigit Toebes gaat in haar inaugurele rede in op de wijze waarop internationaal en nationaal recht een rol spelen bij het terugdringen van ongezond gedrag in de samenleving. Het recht is een krachtig middel om ongezond gedrag terug te dringen en kan effectiever ingezet worden.

Rookverbod, suikertaks en verbod op alcoholreclame

Op internationaal niveau is er de mogelijkheid om verdragen aan te nemen op het terrein van alcohol en ongezond voedsel, in aanvulling op het bestaande WHO-Kaderverdrag inzake de Tabaksontmoediging. Op nationaal niveau zijn maatregelen als een rookverbod, een suikertaks en een verbod op marketing van alcohol effectieve middelen om ongezond gedrag terug te dringen.

Mensenrechten

Toebes besteedt tevens aandacht aan de wijze waarop het reguleren van ongezond gedrag raakt aan mensenrechten als het recht op gezondheid en het recht op zelfbeschikking. Ook komt aan bod dat veel ongezond gedrag veroorzaakt wordt door een ongezonde leefomgeving. Hoe kan het recht daarop inspelen?

Biografie

Brigit Toebes promoveerde in januari 1999 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift getiteld The Right to Health as a Human Right in International Law. Daarna woonde en werkte zij achtereenvolgens in Den Haag, Aberdeen en Kopenhagen. Sinds 2012 is zij werkzaam bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, achtereenvolgens als Universitair Docent en Rosalind Franklin Fellow. In september 2018 is zij benoemd tot hoogleraar in de Leerstoel Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief. Brigit’s expertise bevindt zich op het snijvlak van mensenrechten en het gezondheidsrecht.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws