Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

John Morijn lid van het College voor de Rechten van de Mens

18 juli 2019

Mr. dr. John Morijn begon in juni dit jaar als lid van het College voor de Rechten van de Mens. Maak kennis met hem via onderstaande video: “Voor mij is het recht een middel tot een breder doel. En dat doel is rechtvaardigheid.” Meer over zijn achtergrond lees je op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Mr. dr. John Morijn

John Morijn (1977) studeerde Nederlands recht, Europees recht en mensenrechten. Hij promoveerde aan het Europees Universitair Instituut in Florence op een proefschrift over de verhouding tussen mensenrechten en internationale handel. Morijn werkte als ambtenaar aan mensenrechtelijke dossiers bij de Directie Europese en Internationale Aangelegenheden van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Voor BZK werkte hij bijna vier jaar bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (EU) in Brussel. Sinds 2009 is Morijn universitair docent Europese mensenrechten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

College voor de Rechten van de Mens

Bij het College voor de Rechten van de Mens kunnen mensen terecht met vragen over discriminatie en over mensenrechten in Nederland. Men kan hier misstanden melden en een discriminatieklacht voorleggen. Het College is een zelfstandig bestuursorgaan en daarmee onafhankelijk in de zaken die het oppakt en de besteding van het budget.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws