Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

Arvin Kolder benoemd tot bijzonder hoogleraar Personenschade

11 december 2019

Mr. Arvin Kolder is per 1 januari 2020 bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid benoemd tot bijzonder hoogleraar Personenschade. De leerstoel is ingesteld vanwege de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Deze leerstoel bij de Rijksuniversiteit Groningen, die specifiek in het teken van de personenschade staat, is uniek in Nederland.

Mr. Arvin Kolder
Mr. Arvin Kolder

Onder personenschade wordt verstaan de letsel- of overlijdensschade die kan ontstaan door bijvoorbeeld een verkeersongeval, arbeidsongeval, medische fout of geweldsincident. Daarbij kunnen zich tal van vraagstukken voordoen op het gebied van het aansprakelijkheids-, schadevergoedings- en verzekeringsrecht. Personenschade is een maatschappelijk relevant thema, omdat dit diep kan ingrijpen in iemands (gezins)leven. Daarbij geldt dat niet alleen getroffenen, maar ook de tot vergoeding van de schade aangesprokenen belang hebben bij duidelijkheid en een soepel verloop van de schaderegeling.

In de rechtspraktijk is de afwikkeling van personenschade de afgelopen decennia een zelfstandig specialisme geworden waarbij behalve juristen onder meer ook letselschade-experts, arbeidsdeskundigen en medische experts zijn betrokken. Een verbetering van de afwikkeling van personenschade is een thema dat continu terugkeert op de agenda van specialistenverenigingen en verzekeraars, en ook de aandacht heeft van wetgever en politiek. In Europees verband bestaat eveneens steeds nadrukkelijker aandacht voor personenschade, getuige bijvoorbeeld de toenemende rechtspraak hierover van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

De bijzondere leerstoel zal worden ondergebracht bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht. Arvin Kolder zal onderwijs verzorgen en onderzoek verrichten en begeleiden op het gebied van de personenschade. Ook zal hij een rol vervullen in het jaarlijks door de Rijksuniversiteit Groningen georganiseerde ‘letselschadecongres’. Met de bijzondere leerstoel hoopt de Rijksuniversiteit Groningen bij te kunnen dragen aan een verbetering van de afwikkeling van personenschade.

Arvin Kolder is sinds 2006 als onderzoeker en sinds 2009 ook als docent verbonden aan vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 2018 op het proefschrift ‘Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker’, over de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebrekkige roerende zaken en opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren. Arvin Kolder is tevens werkzaam als advocaat bij het kantoor Kolder Vorsselman Advocaten en als redactielid verbonden aan meerdere wetenschappelijke tijdschriften.

Contact: Arvin Kolder

Zie ook: LSA leerstoel Personenschade Rijksuniversiteit Groningen (Vereniging van Letselschade Advocaten LSA)


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws