Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Een juridisch kader voor een grensoverschrijdende duurzame energievoorziening

19 september 2018

Met het Smart Energy Region Emmen-Haren (SEREH) project willen de gemeente Emmen (Nederland) en de stad Haren (Duitsland) de randvoorwaarden scheppen voor de realisatie van een decentrale grensoverschrijdende duurzame energiemarkt. Met een grensoverschrijdende verbinding kunnen de vraag en het aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit lokaal beter op elkaar worden afgestemd. Een uniek project in Europa. De startbijeenkomst vond plaats op 18 september 2018.

Maar hoe verhouden de Europese, Nederlandse en Duitse energiewetgeving zich tot elkaar en hoe zou een nieuw juridisch kader om te komen tot een lokale grensoverschrijdende energiegemeenschap in de regio Emmen - Haren er uit kunnen zien? Het beantwoorden van deze vragen is aan de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Groningen Centre of Energy Law.

Lea Diestelmeier, LLM
Lea Diestelmeier, LLM

Onderzoeker Lea Diestelmeier: ‘Binnen het SEREH project analyseren wij de juridische situatie aan weerszijden van de grens tussen Duitsland en Nederland met als doel om een juridisch kader te ontwikkelen voor deze specifieke situatie. Hierbij zal tevens rekening worden gehouden met de wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie van 2016 inzake grensoverschrijdende duurzame energiegemeenschappen. Het project sluit dus direct aan bij dit nieuwe wetsvoorstel’.

Nog nergens in Europa is een energievoorziening gerealiseerd waarin de vraag en het aanbod van duurzame energie grensoverschrijdend op distributieniveau op elkaar wordt afgestemd. Daarom is er onderzoek nodig om niet alleen de juridische maar ook de economische en technische randvoorwaarden te bepalen. Naast de Rijksuniversiteit Groningen werken daarom ook de Hochschule Osnabrück, Universiteit van Twente, projectontwikkelaar Agrowea, NAM, netbeheerder Westnetz, en windturbine fabrikant Enercon en ontwikkelaar Raedthuys mee aan dit project.

Het project SEREH krijgt ruim € 1 miljoen Europese subsidie vanuit het Interreg programma. Met deze subsidie kunnen de projectpartners verder werken aan het vormgeven van de eerste grensoverschrijdende energieregio in Europa. Eind 2020 worden de eerste resultaten opgeleverd.

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:19 september 2018 17:14
printView this page in: English

Meer nieuws