Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Cum laude promotie Björn Hoops

20 december 2017

Op donderdag 14 december verdedigde Björn Hoops, universitair docent bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht, zijn proefschrift getiteld ‘The legitimate justification of expropriation’. Hiervoor heeft hij het judicium cum laude toegekend gekregen. Een unieke prestatie binnen de Groningse rechtenfaculteit. Naast Hoops promoveerde ook Harm Pit dit jaar cum laude.

Eigendom is een grondwettelijk beschermd recht. Daarom is een onteigening alleen rechtmatig indien zij een wettelijk erkende rechtvaardiging heeft. In de afgelopen decennia groeit het aantal onteigeningen ten behoeve van private bedrijven aanzienlijk. De overheid hoopt dat het private bedrijf een project uitvoert om banen en economische groei te creëren. De rechtvaardiging van dergelijke onteigeningen is zeer controversieel. Hun publieke voordelen zijn omstreden; zij begunstigen onmiddellijk private bedrijven; en zij leiden niet altijd tot het gewenste resultaat.

Björn Hoops (r) en decaan Jan Berend Wezeman
Björn Hoops (r) en decaan Jan Berend Wezeman

Het proefschrift van Hoops is een vergelijkend onderzoek naar de voorwaarden waaronder onteigeningen voor economische ontwikkeling rechtmatig zijn in Nederland, Duitsland, New York en Zuid-Afrika. Hoops analyseert de regels waaraan de onteigening moet voldoen, de bevoegde overheidsorganen en de toepasselijke procedures. Om de kwaliteit van de voorwaarden te beoordelen vergelijkt Hoops ze met internationaal erkende standaards. I.g.v. afwijkingen doet hij aanbevelingen ter verbetering.

Het proefschrift laat zien dat door private bedrijven geschapen economische ontwikkeling in alle onderzochte landen een legitiem doel is. Hoops toont hiernaast grote verschillen aan. Terwijl de Duitse wetgever moet beslissen of het project een legitiem doel dient, laten de andere stelsels dit over aan bestuursorganen. Niet noodzakelijke onteigeningen zijn in alle stelsels behalve Zuid-Afrika onrechtmatig. Behalve in Duitsland toetst de rechter de evenredigheid van de onteigening heel terughoudend. In New York en Zuid-Afrika kan het voorkomen dat het private bedrijf niet verplicht is om het project daadwerkelijk uit te voeren. Hoops betoogt ten slotte dat alle stelsels in menig opzicht hun recht moeten aanpassen om internationale standaards te bereiken.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:22 december 2017 09:49

Meer nieuws