Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Onderzoek RUG: extra bevoegdheden tot aanpak woningoverlast beperkt effectief

27 september 2017

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, onderzoek gedaan naar de aanpak van malafide pandeigenaren met behulp van de Wet versterking handhaving van de Woningwet. Hoewel uit het onderzoek blijkt dat burgemeesters in Nederland steeds vaker panden sluiten waar drugs zijn aangetroffen of verhandeld, blijkt ook dat veel van de mogelijkheden om overlast aan te pakken nog te weinig worden ingezet.

Verkeerd gebruik dan wel verwaarlozing van woningen en andersoortige gebouwen kan met de recent aangepaste Woningwet, Opiumwet, Huisvestingswet sneller en efficiënter worden bestreden.

Vraag naar nieuwe handhavingsinstrumenten

Gemeentebesturen hebben lange tijd aangedrongen op de introductie van nieuwe handhavingsinstrumenten. De beschikbare instrumenten zouden namelijk tekortschieten om door huisjesmelkers en andere malafide pandeigenaren veroorzaakte problemen te kunnen bestrijden.

De Wet Versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet uit 2015 voorziet onder meer in een herziening van de sluitingsbevoegdheid, de introductie van een bestuurlijke boete en een bevoegdheid tot beheerovername.

Juridische en bestuurlijke horden

Het door de RUG uitgevoerde onderzoek toont hoe de wet in de praktijk door gemeentebesturen wordt toegepast. De resultaten laten zien dat de wet een positief effect heeft gehad op de handhaafbaarheid van de Woningwet en de aanpak van malafide pandeigenaren. Tegelijkertijd zijn er nog voldoende juridische en bestuurlijke horden te nemen.

‘Deze horden bevinden zich vooral op het vlak van kennis over de beschikbare handhavingsinstrumenten’, zeggen de onderzoekers. ‘Het onderzoek laat zien dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de beschikbare mogelijkheden. Zo wordt de boete bevoegdheid nog maar mondjesmaat ingezet. Met dit onderzoek en onze publicatie hopen wij gemeentebesturen bruikbare handvaten te kunnen bieden om overlast nog effectiever aan te pakken’.

Download het onderzoeksrapport 'De aanpak van malafide pandeigenaren en de handhaving van de Woningwet'


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:27 september 2017 16:44

Meer nieuws

 • 13 december 2018

  Laura Peters: 'Justitie, sluit deal met crimineel'

  Waar in landen om ons heen volop onderhandeld wordt met criminelen over hun straf, is dat in Nederland taboe. Begin er direct mee, betoogt Groningse onderzoeker Laura Peters.

 • 12 december 2018

  Dealen met ondermijningsdelicten: tijd voor een nieuwe strafprocedure

  Ondermijnende criminaliteit vormt een groot maatschappelijk probleem. Onder andere drugscriminaliteit, witwassen, bedreiging en intimidatie van lokale bestuurders leiden tot een forse overbelasting van de strafrechtspleging.

 • 11 december 2018

  Hans ter Haar wint Docent van het Jaar-verkiezing 2018

  Na vier korte minicolleges van de genomineerde docenten: prof. Saskia Peters, mr. Mentko Nap, mr. Hans ter Haar en prof. Kars de Graaf, mocht Hans ter Haar, universitair docent Notarieel recht, zowel de Vakjury- als de Publieksprijs in ontvangst nemen...