Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Jacques Wallage: Vertrouwen in de lokale rechtsstaat vergt aandacht voor checks and balances

13 december 2016

Op vrijdag 9 december 2016 vond het tweede jaarcongres van het Groningse onderzoeksprogramma Public Trust and Public Law (PTPL) plaats. Het thema was: Vertrouwen in de lokale rechtsstaat: nieuwe idealen en perspectieven. De directe aanleiding voor dit thema was een onderzoeksrapport van vier Groningse onderzoekers over de decentralisaties in het sociale domein, dat eerder verscheen in opdracht van het Instituut Gak. Tijdens het congres stond het vertrouwen in de lokale rechtsstaat in veel brede zin centraal.

Jacques Wallage
Jacques Wallage

Vertrouwen in lokale democratie

Tijdens het ochtenddeel werd het thema ingeleid vanuit drie verschillende perspectieven. Hoogleraar en ROB-voorzitter Jacques Wallage belichtte het thema vanuit een voornamelijk bestuurlijk perspectief. In het verlengde van het recent verschenen ROB-rapport De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen , hield hij de aanwezigen onder meer voor dat het vertrouwen in de lokale rechtsstaat meer aandacht voor checks and balances vergt. Daarvoor is volgens hem niet alleen een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden van belang, maar ook de mogelijkheid voor burgers om een second opinion te kunnen krijgen.

Sandra van Heukelom-Verhage
Sandra van Heukelom-Verhage

Uitdagingen, oplossingen en vervolg op decentralisaties

Sandra van Heukelom-Verhage heeft, als advocaat en partner van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, veel gemeenten begeleid bij de recente decentralisaties. Zij gaf een boeiende inkijk in de uitdagingen en oplossingen die de decentralisaties in de praktijk hebben opgeleverd voor het contact tussen overheid en burger. Gijsbert Vonk, tot slot, gaf een overzicht van het eerder genoemde onderzoeksrapport en deed een oproep voor het doen van verder onderzoek naar bijvoorbeeld collectieve klachtenprocedures.

De toekomst van de lokale rechtsstaat

Het middagdeel stond in het teken van presentaties en discussie tussen de onderzoekers van het onderzoeksprogramma, waaraan overigens ook enkele studenten van de master Rechtswetenschappelijk onderzoek deelnamen. Er wordt nogal wat onderzoek gedaan naar de lokale rechtsstaat. Niet alleen staat het vertrouwen tussen contact tussen overheid en burger in zowel theoretische als empirische zin centraal, ook vormen de interbestuurlijke verhoudingen en vernieuwing in het denken over de organisatie van het openbaar bestuur een belangrijke pijler van het lopende onderzoek.

Veel aandacht gaat, tot slot, uit naar de rol van de gemeente als hoeder van grondrechten. Dit deelthema wordt steeds belangrijker nu gemeenten een steeds ruimere taak toebedeeld krijgen en steeds dieper kunnen ingrijpen in het leven van burgers. De betrokken onderzoekers doen al met al zeer divers onderzoek dat onder meer grote samenhang vertoont doordat het de toekomst van de lokale rechtsstaat centraal zet.

Meer informatie

Heeft u vragen over het onderzoek dat wordt verricht door het onderzoeksprogramma Public Trust and Public Law van de Faculteit Rechtsgeleerdheid? Dan kunt u contact opnemen met prof. Marc Hertogh.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:28 mei 2021 15:28

Meer nieuws