Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Het recht van kinderen op een tabaks- en rookvrije omgeving

11 oktober 2016

Het gebruik van tabak is wereldwijd de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven bijna zes miljoen mensen per jaar door tabak. 600.000 hiervan sterven door blootstelling aan meeroken. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar als het gaat om roken. Onderzoek wijst uit dat 90% van de volwassen rokers in hun tienerjaren, of eerder, beginnen. Twee derde wordt vaste roker voor dat zij 19 jaar worden. In Nederland rookt 23% van de volwassenen en 9% van de jongeren dagelijks. Ieder dag beginnen 100 Nederlandse kinderen met roken.

De negatieve gevolgen van roken roepen diverse vragen op met betrekking tot het beschermen en verwezenlijken van de rechten van de mens. Wereldwijd zijn handel-, belasting-, en volksgezondheid gerelateerde maatregelen geïntroduceerd waaronder neutrale verpakkingen. Ook zijn publieke en private rookverboden in werking gesteld om deze enorme volksgezondheidscrisis te beperken.

Tegen deze achtergrond en met als startpunt het recht van kinderen op adequate gezondheidszorg, is het onderzoeksproject Tobacco Control, The Rights of Children to a Tobacco-free Environment van de Faculteit Rechtsgeleerdheid gericht op het versterken van de regulering van tabak. Een specifieke nadruk ligt op dergelijke regeling in Europa. Als zodanig heeft het project drie doelstellingen:

  • Het analyseren en het identificeren van de rechten van kinderen tot een tabak-vrije omgeving
  • Nieuwe kennis over de bestrijding van tabaksgebruik regelgeving in Europa
  • Oprichting van het Europees Netwerk voor Law and Tobacco (ENLT)

Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd door Marie Elske Gispen, LLM en Global Health Law Groningen directeur Prof. Brigit Toebes. Marie Elske is sinds september 2016 als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan GHLG. Ze zal haar proefschrift over de toegang tot gecontroleerde medicijnen en aspecten van het reguleren van drugsgebruik verdedigen in januari 2017 aan de Universiteit Utrecht.

Het drie jaar durende project wordt uitgevoerd met een subsidie ​​van KWF Kankerbestrijding.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 juli 2018 10:51
printView this page in: English

Meer nieuws