Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Stemming Tweede Kamer gemeenschap van goederen in huwelijk

19 april 2016

De Tweede Kamer stemt vandaag over het initiatiefwetsvoorstel van Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD). Het wetsvoorstel houdt in dat als je geen huwelijkse voorwaarden maakt, voortaan alleen gemeenschappelijk wordt wat je tijdens het huwelijk samen aan vermogen opbouwt.

Vorige week hebben hoogleraar prof. mr. dr. Leon Verstappen en bijzonder hoogleraar prof. mr. dr. Wouter Burgerhart de eer gehad om zitting te nemen in vak K(abinet) in de Tweede Kamer om de drie initiatief nemende Kamerleden terzijde te staan bij het plenaire debat over wetsvoorstel 33987 tot invoering van de beperkte gemeenschap van goederen als basishuwelijksvermogensstelsel in Nederland.

Leon Verstappen is al sinds 1998 nauw betrokken bij de moderniseringswetgeving huwelijksvermogensrecht. Hij is thans penvoerder van de groep van deskundigen die de initiatief nemende Kamerleden gedurende het hele proces terzijde staan.

Na de stemming vanmiddag zal het voorstel naar de Eerste Kamer gaan.

de tweede kamer

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws