Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Huub Willems voorzitter stichting voor wereldwijde schikking gedupeerde beleggers Volkswagen

15 februari 2016

Een Nederlandse stichting bereidt een schikking voor tussen Volkswagen en gedupeerde institutionele beleggers van over de hele wereld die schade hebben ondervonden door het schandaal met sjoemelsoftware. De stichting streeft naar een compensatie via een mondiale, collectieve schikking die door het Amsterdamse Gerechtshof algemeen verbindend kan worden verklaard. Daartoe is eind januari een stichting opgericht onder voorzitterschap van Huub Willems, bijzonder hoogleraar Corporate Litigation en de voormalige president van de Ondernemingskamer, zo staat in het FD, Z24 en PR Newswire (English).

Zie ook:
FTSE Global Markets: Dutch Collective Settlement Act used to support securities claims for Volkswagen investors (English)
FD: Kans dat Amerika Nederlandse schikking VW volgt (registratie vereist)
NOS: Hoofdrol Nederland in wereldwijde Volkswagen-schikking
Volkskrant: Volkswagenclaim in Nederland voor de rechter
NRC: Stichting opgericht voor claim gedupeerden Volkswagen
Automotive: Nederlandse rechter wil wereldwijde schikking in dieselschandaal
Nu.nl: Nederlandse stichting werkt aan schikking Volkswagen en beleggers


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:10 oktober 2022 12:07

Meer nieuws