Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Prof. Anne Ruth Mackor betrokken bij totstandkoming gedragscode rechters in Suriname

16 november 2015
Prof.mr.dr. Anne Ruth Mackor

Hoogleraar professie-ethiek prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor was op 6 november 2015 genodigde op de buitengewone openbare zitting van het Hof van Justitie in Suriname ten behoeve van de lancering van de gedragscode van rechters. Sinds zij begin 2015 een workshop van vier dagdelen voor alle rechters over beroepsethiek en de gedragscode verzorgde is ze in het vervolgtraject als extern adviseur bij de totstandkoming van de code betrokken gebleven. Tijdens de openbare bedankte de waarnemend President van het Hof, mr. Iwan Rasoelbaks, haar voor haar werkzaamheden.

Prof. Mackor verzorgde ook een workshop van drie dagdelen voor het Openbaar Ministerie in Suriname ten behoeve van de herziening van de Gedragscode OM 2005. De waarnemend Procureur Generaal, mr Roy Baidjnath Panday, heeft in zijn requisitoir tijdens bovengenoemde buitengewone openbare zitting van het Hof aangekondigd dat prof. Mackor in het vervolgtraject zal optreden als extern adviseur ten behoeve van de totstandkoming van de nieuwe gedragscode. De waarnemend Procureur Generaal heeft prof. Mackor ook verzocht om in de nieuwe verkorte opleiding voor Officieren van Justitie (2,5 jaar) de module beroepsethiek te verzorgen. Het is de bedoeling dat deze opleiding in de zomer van 2016 van start gaat.

Tijdens haar verblijf in Suriname heeft prof. Mackor een lezing gegeven voor masterstudenten aan de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo. Het onderwerp was: togaberoepen in de rechtsstaat en de functie van gedragscodes.

Daarnaast woonde ze een tweedaags congres bij over beroepsethiek van de advocatuur. Dit congres vond plaats ter gelegenheid van de start van de nieuwe beroepsopleiding advocatuur die via een Twinning project samen met CPO/Dialogue (die ook in Nederland de beroepsopleiding verzorgt) is opgezet.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws