Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Congres IT-recht: AI en de platformeconomie

Praktische informatie

Datum en tijd

Dit congres vindt plaats op vrijdag 12 april 2024.
U bent welkom vanaf 10.00 uur, het congres start om 10.30 uur en eindigt om ca. 16.30 uur met een borrel.  
Een aantal dagen voorafgaand aan het congres ontvangt u nadere informatie. Dit congres is uitsluitend fysiek, online deelname is niet mogelijk.

Plaats

Dit congres vindt plaats in het House of Connections (Grote Markt 21, Groningen) en het Academiegebouw van de Rijkuniversiteit Groningen (Broerstraat 5, Groningen).

Deelnemersbijdrage

Deelname aan dit congres kost 195 euro, dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Voor deze bijdrage neemt u deel aan het congres, ontvangt u het boek Elektronisch Contractenrecht en kunt u NOvA- of andere PO-punten krijgen.

Wilt u wel deelnemen, maar hebt u geen punten en boek nodig? Dan vragen we u een bijdrage van € 145 (vrijgesteld van BTW).

Studenten kunnen zich gratis aanmelden via pao@rug.nl als er nog ruimte is en op vertoon van de collegekaart deelnemen.

Inschrijven

Om deel te nemen aan het congres dient u zich in te schrijven met het inschrijfformulier. Op dit congres zijn de algemene voorwaarden van het Juridisch PAO van toepassing.

NOvA-logo 4 punten

NOvA- of andere PO-punten

Voor uw deelname aan het congres kunt u NOvA- of andere PO-punten ontvangen. U kunt maximaal 4 punten ontvangen. U ontvangt uitsluitend een certificaat met aangevraagde punten indien u de presentielijst bij start en einde van het congres tekent. Bij uw inschrijving kunt u aangeven welke PO-punten u wenst te ontvangen.
Het toezenden van de certificaten kan enkele weken in beslag nemen.

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door de sectie IT-Recht in samenwerking met het Juridisch PAO van de RUG.

Laatst gewijzigd:26 maart 2024 12:11