Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Comeback van de prepack

Programma

12.30 Inloop met Lunch
13.00 Welkomstwoord door dagvoorzitter prof. mr. Frank Verstijlen
13.10 Mr. Ilona Wolffram
‘De stand van zaken en de te maken keuzes'
Er is een imposante lijst van voorontwerpen, wetsvoorstellen, en een novelle op het terrein van het insolventiearbeidsrecht. Hoe ziet het wetgevingstraject eruit en welke keuzen moeten daarbij worden gemaakt?
13.30 Referent: Prof. mr. Henri de Waele
De referent bespreekt de Europeesrechtelijke aspecten van de Heiploeg-uitspraak.
13.45

Discussie met zaal

13.55 Prof. mr. Willem Bouwens
‘Werknemersbescherming na Heiploeg’
Kunnen/moeten we gewoon naar de oude situatie met de pre-pack, maar nu geschraagd op de WCO? Heeft de Wet overgang ondernemingen in faillissement (‘WOVOF’) nog bestaansrecht en zo ja, in de huidige vorm, ook voor mkb-ondernemingen?
14.15 Referent – Prof. mr. Leonard Verburg
14.30

Discussie met zaal

14.45

Pauze

15.15

Mr. dr. Nico Tollenaar
‘Een nieuw palet van insolventierechtelijke instrumenten voor reorganisatie’
Wat zijn post-Heiploeg de mogelijkheden voor de pre-pack? Er dient zich een situatie aan waarin er vier – de WSNP buiten beschouwing gelaten – insolventierechtelijke procedures zijn, met andere toegangscriteria en telkens een andere positie voor de werknemers. Hebben die procedures allemaal bestaansrecht? Is er voldoende rechtvaardiging voor de verschillende ingangstoetsen en de verschillende positie van de werknemers? Hoe valt de beschermingsgedachte die inherent is aan het arbeidsrecht te combineren met het verdelingsvraagstuk uit het insolventierecht? Is ons model van insolventierecht waarin reorganisatie ook liquidatie is ('de dubbele natuur van de doorstart') houdbaar? Welke modellen zijn beschikbaar, naast WCO I, WOVOF en Whoa.
15.40 Referent - Mr. dr. Job van der Pijl

15.55

Discussie met zaal

16.05

Dr. Frederik de Leo
‘Europese plannen met harmonisatie insolventierecht, en het Belgische perspectief’
Welke plannen heeft de Europese wetgever met het insolventierecht en wat kunnen wij leren van het Belgische perspectief?
16.25 Referent - Prof. mr. Loes Lennarts

16.40

Discussie met zaal

17.00 Sluiting met aansluitende borrel
Laatst gewijzigd:19 mei 2022 13:44