Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Overeenkomst en Zekerheid

Sprekers

Het congres staat onder leiding van prof. mr. F.M.J. Verstijlen. Tijdens het congres zullen de volgende personen spreken:

Hanneke Spath

mr. J.B. (Hanneke) Spath

Hanneke Spath is Senior legal counsel bij ABN AMRO N.V. Van 2014 tot 2019 was zij als hoogleraar burgerlijk recht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Teun Struycken

prof. mr. T.H.D. (Teun) Struycken

Teun Struycken is hoogleraar aan het Molengraaff Instituut in Utrecht en advocaat en partner bij NautaDutilh in Amsterdam. Na zijn studie in Leiden, Parijs en Oxford werd hij medewerker in Tilburg en vervolgens in Nijmegen. Daar promoveerde hij in 2007 op De numerus clausus in het goederenrecht. Sinds 2003 is hij actief als advocaat in de financieringspraktijk en de herstructureringen praktijk. Hij is lid van de Commissie Insolventierecht.

Valérie Tweehuysen

mr. V. (Valérie) Tweehuysen

Vaérie Tweehuysen is als universitair hoofddocent Burgerlijk recht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij promoveerde in 2016 op een proefschrift over het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht. Valérie publiceert op het gebied van het goederenrecht en is redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR).

Prof. mr. F.M.J. Verstijlen

Frank verstijlen

Prof. mr. dr. Frank Verstijlen studeerde Nederlands recht en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg, alwaar hij in 1998 is gepromoveerd. Sinds 2001 is hij hoogleraar privaatrecht in het bijzonder het goederenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voorts is hij redacteur van de losbladige Faillissementswet en Tekst & Commentaar Insolventierecht en daarnaast nog annotator van de Nederlandse Jurisprudentie.

In 2011 werd hij door zijn 'peers' verkozen tot 'Lantaarn van het insolventierecht' en hij was lid van de Commissie Insolventierecht die adviseerde over een herziening van de Faillissementswet.

Belle Vulto

mr. B.F.M. (Belle) Vulto

Belle Vulto is als promovenda verbonden aan het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht binnen de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar het fixatiebeginsel in het faillissementsrecht en doceert goederenrecht. Verder is ze vakredacteur van het tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP).

Reinoud Wibier

prof. mr. R.M. Wibier

Reinout Wibier studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen waarna hij als advocaat aan de slag ging bij Allen & Overy in Amsterdam. Hij werkte daar in de procespraktijk, alsmede bij banking & finance waar hij zich bezighield met structured finance en herstructureringen. Na zijn promotie aan de Universiteit van Tilburg werd hij in 2010 benoemd tot hoogleraar privaatrecht aan die universiteit, waar hij zich bezighoudt met het goederen- en insolventierecht. Tot 2021 was hij daarnaast als adviseur werkzaam in de rechtspraktijk, laatstelijk bij AKD in de praktijkgroep insolventierecht. In de zomer van 2022 verschijnt de tweede druk van zijn Compendium van het Nederlands faillissementsrecht bij Kluwer.

prof. mr. T.T. van Zanten

Thijs van Zanten

Prof. mr. dr. Thijs van Zanten is hoogleraar Overeenkomst en Zekerheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is Thijs cassatieadvocaat en partner bij Wijn & Stael Advocaten in Utrecht. Tevens is hij voorzitter van de redactie van Tijdschrift voor Insolventierecht, lid van de hoofdredactie van de serie Wessels Insolventierecht en van de Adviescommissie Insolventierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Laatst gewijzigd:18 juli 2023 10:30