Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Overeenkomst en Zekerheid

Overeenkomst en Zekerheid

Wanneer:do 22-09-2022
Waar:Van Swinderen Huys
welkom congres

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.

In de Nederlandse diensteneconomie spelen overeenkomsten een belangrijke rol. Er kan een aanzienlijke waarde besloten liggen in een overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege vorderingen die (doorlopend) uit een overeenkomst voortvloeien, maar ook vanwege andersoortige rechten en bevoegdheden, zoals wegneemrechten en optierechten. Daarmee zijn de overeenkomst en de daarin besloten liggende aanspraken een aantrekkelijk zekerheidsobject. Tegelijkertijd kunnen overeenkomsten ook op andere wijze zekerheid bieden, namelijk doordat afspraken worden gemaakt die de rechtspositie van een van beide partijen in geval van faillissement versterken. Het gaat daarbij niet alleen om contractuele zekerheidsconstructies, maar ook om afspraken die een goederenrechtelijk zekerheidsrecht nader kunnen versterken.

Tijdens het congres "Overeenkomst en zekerheid" op 22 september wordt door gerenommeerde sprekers vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de mogelijkheid om zekerheid te verkrijgen op contractuele aanspraken en door middel van contractuele afspraken meer zekerheid te krijgen. Het congres vindt plaats in het kader van de totstandkoming van de bundel "Overeenkomst en Zekerheid" in de serie "Recht & Praktijk Insolventierecht" bij Wolters Kluwer. Deelnemers aan het congres ontvangen na afloop van het congres een exemplaar van deze bundel.