Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Overeenkomst en Zekerheid

Programma

10.30 uur - Ontvangst met koffie en thee

11.00 uur - Opening door dagvoorzitter Frank Verstijlen

11.00 uur - De Product-as-a-Service-overeenkomst door Hanneke Spath

11.30 uur - Vragen uit en discussie met de zaal

11.45 uur - Het ontstaansmoment van vorderingen door Teun Struycken

12.15 uur - Vragen uit en discussie met de zaal

12.30 uur - Lunch

13.30 uur - Uitsluiting van het recht van parate executie door Valérie Tweehuysen

14.00 uur - Vragen uit en discussie met de zaal

14.15 uur - De overdracht onder voorwaarde van faillissement door Belle Vulto

14.45 uur - Vragen uit en discussie met de zaal

15.00 uur - Pauze

15.15 uur - Bewaarnemingsconstructies door Reinout Wibier

15.45 uur - Vragen uit en discussie met de zaal

16.00 uur - Wegneemrechten in faillissement door Thijs van Zanten

16.30 uur - Vragen uit en discussie met de zaal

16.45 uur - Afsluiting met aansluitend een borrel

Laatst gewijzigd:18 augustus 2022 12:27