Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive De curator aan bestuurlijke banden

Symposium: De curator aan bestuurlijke banden

Wanneer:di 30-11-2021 13:00 - 17:00
Waar:online
Logo NOvA 3 punten


Vanwege de recente covid-maatregelen zal dit symposium uitsluitend ONLINE plaatsvinden.

Het bestuursrecht en het faillissementsrecht staan in een gespannen verhouding tot elkaar. Het bestuursrecht is immuun voor de hakbijl van het faillissement. Als er bestuursrechtelijk – ‘vergunningstechnisch’ of anderszins milieurechtelijk – vóór de faillietverklaring iets scheef zit, kan het bestuursorgaan het door handhavend optreden rechtzetten, ook na de faillietverklaring. Maar wat zijn de grenzen? Hoe kan de curator na de recente prejudiciële beslissing inzake de Ridderkerkse Taxi Centrale nog buitensporige boedelschulden afhouden? Is het wel steeds in orde om van de curator te verwachten dat hij het bestuursrechtelijke puin ruimt, ook waar de boedel zodanig is dat dat ten koste gaat van de schuldeisers, boedelschuldeisers en het salaris van de curator? Kan misschien, ondanks North Refinery, de curator zelfs persoonlijk worden aangesproken?

tasjes en badges

Niet alleen de curator maar ook doorstarters hebben iets te vrezen, met name indien een Europese dimensie in het geding is. In Skanska besliste het Europese Hof van Justitie dat een onderneming die deel uitmaakt van een kartel wordt geliquideerd, nog steeds boetes voor de begane overtredingen kunnen worden opgelegd aan degene die de activiteiten voortzet. Het betrof een liquidatie buiten faillissement. Maar hoe werkt dat in een al dan niet ‘technisch’ faillissement? Het bestuursrecht betekent niet alleen maar ellende voor de curator. Vergunningen en subsidies kunnen baten genereren, maar de privaatrechtelijke plaats van deze figuren valt niet altijd samen met de bestuursrechtelijke behandeling ervan

Sprekers vanuit beide disciplines zullen tijdens dit symposium ingaan op een viertal thema’s waarin de gespannen verhouding tussen het bestuursrecht en het insolventierecht zich manifesteert.

PO-punten

Voor uw deelname aan dit symposium kunt u 3 PO-punten van de NOvA ontvangen. Punten van de MfN, KNB of andere instanties kunt u eveneens aanvragen.

Deelnemersbijdrage

Voor uw deelname aan dit congres vragen we u een bijdrage van:

  • € 100 zonder PO-punten en
  • € 200 met PO-punten.
  • € 100 voor de livestream (met PO-punten)

Foto- en video-opnames

Tijdens het congres kunnen foto- en/of video-opnames gemaakt worden. U stemt in met deze opnames wanneer u zich inschrijft voor het symposium.