Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel Calendar Conferences, symposiums, lectures Sociale Advocatuur

Programma

logo orde 3 punten

Het programma van deze bijeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal een aantal sprekers ingaan op de dilemma's en uitdagingen voor de sociale advocatuur op dit moment.

In het tweede deel is er een paneldiscussie waarbij ook de inbreng vanuit de zaal wordt betrokken.

Programma

14.00 uur: Opening

 • mr. R.A.A. Geene, Deken van de Orde van Advocaten Noord Nederland
 • prof. mr. J.B. Wezeman, decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid

Deel 1

 • prof. mr. G.J. Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht
  prof. Vonk spreekt over de  noodzaak van kwaliteitsbevordering bij de sociale advocatuur. Hij gaat in op het huidige kwaliteitsniveau en voorstellen tot verbetering.
 • prof. mr. H.E. Boschma, hoogleraar Ondernemingsrecht
  prof. Boschma's bijdrage heeft de titel 'vrijheid in gebondenheid'. zij bespreekt mogelijke samenwerkingsvormen tussen (sociaal-)advocaten. Daarbij besteedt zij ook aandacht besteed aan de vraag in hoeverre samenwerking kan worden gerealiseerd zonder dat de samenwerkende advocaten aansprakelijk zijn voor beroepsfouten van de tot het collectief deel uitmakende advocaten.


Dit deel wordt gesloten met een vragenronde.

15:30-16.00 uur: Pauze

Deel 2

 • mr. dr. E. van Wolde, advocaat Van Wolde Advocatuur
  Zij spreekt over knelpunten in de praktijk van de sociale advocatuur.
 • mw. dr. I.D. Nijboer - interim directeur van de Raad voor Rechtsbijstand
 • Paneldiscussie met de zaal.
  De discussie heeft tot doel om te inventariseren wat de deelnemende advocaten denken over kwaliteitsverbetering en hoe deze bereikt kan worden.

17:30 uur afsluiting en borrel

Laatst gewijzigd:27 januari 2020 11:04