Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Sociale Advocatuur

Bijeenkomst voor de Sociale Advocatuur - deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden

Wanneer:do 06-02-2020 14:00 - 17:30
Waar:Het Kasteel
Nova logo 3 punten
Op 6 februari 2020 organiseren de Orde van Advocaten Noord-Nederland en de faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG een bijeenkomst voor de sociale advocatuur.

Het doel van het symposium is te inventariseren wat de huidige status is van de kwaliteit van de sociale advocatuur en op welke wijze op korte en middellange termijn de kwaliteit van de sociale advocatuur structureel kan worden verbeterd. Daarbij wordt aandacht besteed aan mogelijke regionale vormen van samenwerking tussen zelfstandig werkende advocaten, inzet en financiering van personeel en middelen, streven naar continuiteit van dienstverlening, subsidies, betaalbare education, permanente en gestructureerde kwaliteitsverbetering.  

Het kasteel Groningen