Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Symposium Naar een verbeterde vastgoedketen

Symposium: Naar een verbeterde vastgoedketen

Wanneer: di 18-11-2014
Aanvang: 12:15
Eindtijd: 17:00
Waar: 7AM, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag

Op 18 november 2014 organiseert het Notarieel Instituut Groningen het symposium Naar een verbeterde vastgoedketen.

Op dit symposium staat een aantal vraagstukken centraal rondom het (rechts)verkeer in onroerende zaken. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of kopers van in het bijzonder consumentenvastgoed voldoende in staat zijn om de consequenties van hun aankoop te overzien. Eigendomsconstructies en financieringsarrangementen zitten zaak ingewikkeld en ondoorzichtig in elkaar, terwijl het de vraag is of consumenten adequaat worden voorgelicht. Illustratief is de aanhoudende aandacht voor woekerpolissen, algemene bankvoorwaarden en (particuliere) erfpacht. Maar ook de risico’s die kleven aan het onroerend goed zelf, zijn vaak lastig in te schatten. Is mogelijk en wenselijk om de informatie die over vastgoed beschikbaar is, beter te ontsluiten?

Tijdens het symposium Naar een verbeterde vastgoedketen worden de manco’s in – wat genoemd kan worden – ‘de vastgoedketen’ zowel vanuit juridische, informatiekundige als (sociaal-)economische invalshoek beschouwd. Doel daarvan is te komen tot aanbevelingen om (de inrichting van) de vastgoedketen te verbeteren en tot een concrete afbakening van de vragen waarover nader onderzoek gewenst en vereist is.

De bijdragen aan het symposium zullen achteraf worden gepubliceerd in een bundel onder redactie van Fokke Jan Vonck en Leon Verstappen, die verschijnt in de reeks Vastgoed, Omgeving & Recht.

Verdere informatie

Dit symposium wordt georganiseerd door het Notarieel Instituut Groningen. Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Fokke Jan Vonck (f.j.vonck@rug.nl).

Voor het symposium zijn 3 PE-punten (notariaat) aangevraagd.

Aanmelden

De kosten van het symposium, inclusief de later verschijnende symposiumbundel, bedragen:

Rechtspraktijk/rechterlijke macht: € 225
Studenten: € 30
Overigen: € 150

Laatst gewijzigd:28 mei 2019 16:37