Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Herman Bröring : 'Groningen is als wingewest gebruikt'

16 december 2017

Tijdens een congres over de mijnbouwschade in Groningen is hoogleraar Herman Bröring uitermate kritisch over de houding van de overheid. Het vertrouwen van de Groningers in de overheid is compleet weg. Dat is niet zo verwonderlijk als je kijkt kijkt naar de wijze waarop de overheid met de mijnbouwschade omgaat. Kijk naar de opname op Sargasso.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws