Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid: 'Politie worstelt met krakkemikkige noodbevelen en noodverordeningen'

03 januari 2017

Het onderzoek ‘Naar handhaafbare noodbevelen en noodverordeningen. Een analyse van het gemeentelijke noodrecht’, van A.J. Wierenga,  C. Post en J. Koornstra van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen legt heel wat gebreken in noodverordeningen bloot. Burgemeesters blijken vaak niet goed op de hoogte van wat wel en niet in noodmaatregelen kan en mag worden vastgelegd. Lees het artikel in het Nederlands Juristenblad (NJB).


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws