Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media

Berend Roorda: 'Verbod betoging Dokkum erg marginaal gemotiveerd'

21 november 2017
Berend Roorda

Vreedzaam betogen is een grondrecht dat alleen in uitzonderlijke omstandigheden mag worden ingeperkt. De burgemeester kan het alleen doen in een situatie van bestuurlijke overmacht. ,'Uit het Dokkumer verbod kun je niet zo’n bestuurlijke overmachtssituatie afleiden'’, vindt Berend Roorda, onderzoeker bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen, in de Leeuwarder Courant.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws