Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Gijsbert Vonk: 'Nuttig effect reïntegratiebudgetten niet aantoonbaar'

11 oktober 2015

Het is geen pretje in de bijstand. Uitkeringsgerechtigden worden steeds harder aangepakt door sociale diensten. Er moeten tegenprestaties worden verricht, fraude wordt fors beboet, aanvragen worden afgehouden. En wie bijstand wil, moet met de billen bloot: alle relevante persoonlijke informatie moet worden overlegd. Wie niet meewerkt krijgt geen uitkering of wordt op z'n minst gekort. Hoogleraar socialezekerheidsrecht Gijsbert Vonk stelt in het tv-programma De Monitor dat er groot wederzijds wantrouwen bestaat tussen gemeenten en bijstandsgerechtigden.

Prof. dr. G.J. Vonk
Prof. dr. G.J. Vonk

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 juni 2023 11:05

Meer nieuws