Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive

Rogier Hoenders bijzonder hoogleraar nieuwe leerstoel “Zingeving, leefstijl en geestelijke gezondheid”

06 juni 2023

De faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij (RUG) en Stichting Lentis GGZ gaan samenwerken met de nieuwe bijzondere leerstoel “Zingeving, leefstijl en geestelijke gezondheid.” Rogier Hoenders, psychiater bij Lentis, zal de bijzonder hoogleraar worden die de leerstoel gaat bezetten. Zingeving is de onzichtbare kracht achter de keuzes en inspanningen die we als mens maken, en daarmee ook cruciaal bij het halen van leefstijl- en behandeldoelen in de GGZ. Het onderwerp wordt echter zelden expliciet benoemd binnen de GGZ. Zorgverleners voelen zich vaak onvoldoende toegerust het gesprek aan te gaan en doen dit dan ook zelden, terwijl patiënten dat graag anders zouden zien. Het expliciet maken van de vaak impliciete zingeving van patiënten en behandelaren in de GGZ kan veel opleveren: betere gezondheid en welzijn, persoonlijke groei en houvast, betere behandelrelatie, meer motivatie voor een behandeling en minder burn-outs, waardoor medewerkers duurzamer ingezet kunnen worden.

Bij de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij wordt een multidisciplinaire aanpak gehanteerd in de bestudering van religie in al haar verschijningsvormen, een aanpak die theorieën en methodieken vanuit de geesteswetenschappen en gedrags- en maatschappijwetenschappen combineert. Deze leerstoel sluit aan op het bestaande onderzoek naar lived religion, rouw, trauma en zingeving, en existentiële thema’s in relatie tot welzijn en geestelijke gezondheid.

Dr. Rogier Hoenders (1972) is psychiater en hoofd onderzoek en behandelzaken bij het Centrum voor Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis in Groningen. Het CIP werd in 2007 door Hoenders opgericht. Hij stimuleerde en begeleidde er onder meer de implementatie van mindfulness, compassietraining, yoga en acceptatie- en commitmenttherapie. Het CIP verwierf in 2020 het keurmerk van de Stichting Topklinische GGz.In 2014 promoveerde hij op onderzoek naar de conceptuele basis, implementatie en effectiviteit van integrale psychiatrie. Momenteel doet hij onderzoek naar meditatie, zingeving, leefstijl en natuurlijke middelen voor psychische aandoeningen. Hoenders initieerde en leidt het Lentis Leefstijl Programma, waarbij patiënten en medewerkers getraind worden in leefstijl vaardigheden (voeding, beweging, ontspanning, slaap, genotmiddelen, sociaal functioneren en zingeving). Zingeving is volgens Hoenders het belangrijkste, maar ook het minst benoemde onderdeel van leefstijlinterventies. Hoenders: “Duurzame gedragsverandering is een hele opgave voor de meeste mensen. De kans om daarin te slagen, wordt groter als we leefstijldoelen koppelen aan zingeving.” Naast het bijzonder hoogleraarschap blijft Hoenders ook werken als psychiater binnen Lentis in de patiëntenzorg. Dit om uitwisseling tussen het wetenschappelijke en klinische werk te garanderen en implementatie te optimaliseren.

Rogier Hoenders
Rogier Hoenders
Laatst gewijzigd:14 juni 2023 15:47

Meer nieuws