Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive

De Kerk van alle Kanten: aanmelden kan nu!

27 november 2020

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor de live-uitzendingen tijdens de kennisweken De Kerk van alle Kanten op woensdag 2 en 9 december, woensdag 20 januari en woensdag 3 en 17 februari 2021.

Deze winter presenteren wij u de opbrengsten van twee jaar programma Toekomst Religieus Erfgoed, onder de naam ‘De Kerk van alle Kanten’, met als hoogtepunt vijf live-uitzendingen op vijf woensdagen. We nodigen u van harte uit kennis te nemen van deze oogst en deel te nemen.

De vijf thema’s van De Kerk van alle Kanten zijn:

  • 2 dec: Kerk in Functie (over het (her)gebruik van kerkgebouwen).
  • 9 dec: Kerk in Beeld (over data en kennis van kerkgebouwen).
  • 20 jan: De Open Kerk (over toegankelijkheid van kerkgebouwen).
  • 3 feb: Kerk in Perspectief (over de 139 kerkenvisies die gemeenten opstellen).
  • 17 feb: Blik op de Toekomst (met onder andere minister Van Engelshoven).

Kerk in Functie, 2 december, 15.15-17 uur

Op 2 december is het onderwerp het gebruik en de herbestemming van kerkgebouwen. We spreken met vastgoedmakelaar Eric Annaert, aannemer Boudewijn de Bont en adviseur kerkelijk waardebeheer Petra Stassen over de gebruiksopgave die er ligt rondom kerkgebouwen in Nederland. Vervolgens zoomen we onder anderen met architect Bert Dirrix in op de casus DOMUSDELA, het voormalige kloostercomplex Mariënhage in Eindhoven. Dit klooster is in opdracht van Coöperatie DELA herbestemd tot een plek om het leven te vieren en te herdenken. Recent werd het beloond met de publieksprijs van de Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA). De directeur van de BNA, Fred Schoorl, is onze tafelgast. Ook geven we Rijksbouwmeester Floris Alkemade het podium in een gesproken column over de rol van ontwerp. Vervolgens spreken we met een nieuwe generatie studenten die vanuit allerlei invalshoeken werken aan de toekomst van kerkgebouwen. En we presenteren met trots het boek ‘Kerk-gebouw-en’, met daarin 88 voorbeelden van nieuw gebruik: van appartement tot zorgcentrum.

Kerk in Beeld, 9 december, 15.15-17 uur

Op 9 december staat de kennis over kerkgebouwen centraal. We lanceren een database met daarin kennis over alle 7.110 gebedshuizen van Nederland. Er komen partijen aan bod die ook data hebben verzameld over religieus erfgoed, zoals het Sociaal Cultureel Planbureau en Kaski, het expertisecentrum voor religie en samenleving, over de geloofsontwikkeling in Nederland en de rol van de gebedshuizen daarbij. Filosofe Stine Jensen plaatst de kennis in perspectief: kan data ons handelen richting geven of is de complexiteit rondom geloof en kerkgebouwen groter dan we kunnen vangen in cijfers? Daarbij kijken we ook naar de toekomst: hoe ziet de wereld eruit in pakweg 2050, welke trends onderscheiden we, en wat betekent dat voor de gebedshuizen anno nu? Aan tafel zitten innovatiedeskundige Mathijs van Dijk, cultuurtheoloog Frank Bosman en hoogleraar Birgit Meyer van de Universiteit Utrecht en leider van het onderzoekprogramma Religious Matters. Tafeldame is Sophie van Bijsterveld, hoogleraar religie, recht en samenleving.

Elke kennisweek bieden we verder een keur aan lezingen, webinars, video’s en artikelen, die op elk gewenst moment te bekijken zijn via www.toekomstreligieuserfgoed.nl, en die een verdieping vormen op de live-uitzendingen.

De uitzendingen zijn steeds van 15.15 tot 17 uur. U kunt zich vanaf nu aanmelden voor alle vijf de live-uitzendingen. Uiteraard zullen we de aanmeldlink op een later moment nogmaals delen, voor de uitzendingen die in januari en februari 2021 plaatsvinden.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:20

Meer nieuws