Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Tienjarige Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs geeft krachtige impuls aan basisonderwijs Noord-Nederland

11 maart 2020

Alweer tien jaar geleden werd in Noord-Nederland het startsein gegeven voor een nieuwe opleiding tot leerkracht basisonderwijs: de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs, kortweg de AOLB. Studenten met een vwo-diploma kunnen sindsdien kiezen voor een vierjarige opleiding waarin twee bachelordiploma's behaald kunnen worden: een bachelor pabo en een bachelor Pedagogische Wetenschappen.

In een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de pabo' s van de Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool hebben inmiddels ruim 230 universitair geschoolde leerkrachten basisonderwijs hun diploma’s in ontvangst genomen. Maar liefst driekwart van de afgestudeerden staat momenteel voor de klas. Hiermee geeft de AOLB een krachtige impuls aan het basisonderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe.

Op vrijdag 13 maart wordt in Groningen ter ere van het 10-jarig bestaan een onderwijsconferentie georganiseerd rond het thema 'De zin en onzin van onderwijsvernieuwingen'. Alumni, studenten, docenten en andere betrokkenen gaan daarnaast met elkaar in gesprek over de komst van academische leerkrachten in het basisonderwijs. Wetenschappers en oud-studenten verzorgen verder lezingen en workshops rondom deze thema’s. De openingslezing wordt gegeven door Erik Meester, docent en onderwijsontwikkelaar aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Meer informatie

 • Voor meer informatie over het tienjarig bestaan van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs in Groningen (AOLB) kunt u contact opnemen met Hanke Korpershoek, programmacoördinator AOLB.
 • Ter gelegenheid met van het tienjarig bestaan is een speciaal eenmalig tijdschrift uitgegeven met onder andere interviews met docenten en alumni van de AOLB. Daarnaast komt ook een schooldirecteur aan het woord over haar positieve ervaringen met academisch geschoolde leerkrachten. Wilt u een exemplaar ontvangen, neemt u dan contact op met Sascha Hesse, onderwijscoördinator AOLB.
 • Informatie over de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs in Groningen
Laatst gewijzigd:12 maart 2020 21:17

Meer nieuws

 • 13 mei 2020

  Twee Teaching Fellow-beurzen voor de RUG

  De resultaten van de 2020-ronde van het Comenius-programma zijn gepubliceerd. De Comeniusbeurs is een subsidieprogramma van de KNAW voor onderwijsinnovatieprojecten. RUG-onderzoekers Oksana Kavatsyuk en Jolien Mouw hebben beiden een Teaching...

 • 30 april 2020

  Verhoogd risico op ontwikkelen lichamelijke ziektes bij mensen met psychische stoornissen

  Mensen met psychische stoornissen hebben een verhoogde kans op het later ontwikkelen van verschillende lichamelijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten en een beroerte. Dit blijkt uit een omvangrijke studie gepubliceerd in het toonaangevende New...

 • 28 april 2020

  Hoe krijg je publieke steun voor klimaatbeleid?

  Mensen verzetten zich mogelijk tegen klimaatbeleid, als ze menen niet betrokken te worden bij de besluitvorming. In het online magazine One Earth presenteren twee RUG-onderzoekers een onderzoeksagenda om wettelijke kaders en de wens van de...