Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Bachelors Theologie en Religiewetenschappen wederom Topopleiding

27 november 2019
Label Topopleiding

De nieuwe Keuzegids Universiteiten is uit en komt weer tot de conclusie dat onze bacheloropleidingen Theologie en Religiewetenschappen van topkwaliteit zijn. Beide opleidingen krijgen het stempel Topopleiding, voor Theologie is dit zelfs de achtste keer op rij. En daar mag je best trots op zijn.

Voor de bachelor Religiewetenschappen is het de zesde keer sinds 2013 dat de opleiding het predicaat Topopleiding krijgt. Deze opleiding weet constant kwaliteit te bieden en blijft hoog gewaardeerd door onze studenten. De Keuzegids: ″Van het stimulerende onderwijs tot de goede wetenschappelijke vorming, studenten zijn laaiend enthousiast.″

Theologie in Groningen biedt beste van twee werelden

De kersverse Jonge Theoloog des Vaderlands Mark de Jager zei het al, in Groningen krijg je op theologisch gebied het beste van twee werelden, de RUG én de PThU: ″De samenwerking tussen deze twee instellingen leidt theologen op die aan de ene kant volop in de wetenschap en maatschappij staan, maar ook in staat zijn om binnen de kerk als predikant een doordachte, verantwoorde en wijze rol te spelen. Kortom, beide instellingen vullen elkaar perfect aan. ″ Ook de huidige studenten zijn het met hem eens, gezien de hoge waardering die ze hebben gegeven voor deze studie tijdens de Nationale Studenten Enquête (NSE). Daardoor is de opleiding Theologie voor de achtste keer op rij als Topopleiding aangemerkt door de Keuzegids Universiteiten.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Onderwijsdirecteur dr. Sipco Vellenga is dik tevreden met de uitkomsten van de NSE: ″Uit de NSE blijkt dat de voorbereiding op de arbeidsmarkt die wij bieden significant beter is dan het landelijke gemiddelde van de opleidingen op het gebied van religie. Het wordt ook weer beter gewaardeerd door onze studenten dan vorig jaar. Religiewetenschappen en Theologie zijn maatschappelijk zeer relevante opleidingen en wij vinden het dan ook erg belangrijk om onze studenten beter voor te bereiden op hun professionele positie binnen de maatschappij. Daar besteden we binnen de opleiding aandacht aan, niet alleen door middel van praktische opdrachten, zoals het schrijven van beleidsstukken of het doen van een stage, maar ook zetten we onze alumni actief in om onze studenten op weg te helpen in hun loopbaan. Dit lijkt nu zijn vruchten af te werpen.″

Over de Keuzegids

De Keuzegids Universiteiten 2020 verschijnt op woensdag 27 november. Hierin staan nieuwe cijfers over het studiesucces, nieuwe expert- en studentenoordelen over alle universitaire bacheloropleidingen en informatie over de haalbaarheid van de studie en de voertaal. De Keuzegids wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie en is bedoeld voor scholieren en decanen die zich willen oriënteren op universitaire bacheloropleidingen. De beoordelingen in de gids worden onder meer opgesteld aan de hand van studentenoordelen (Nationale Studentenenquête 2019), gegevens van Studiekeuze123 en visitatierapporten van de NVAO. Voor de masteropleidingen bestaat een aparte Keuzegids Masters.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:19

Meer nieuws