Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Brenda Mathijssen nieuwe universitair docent Godsdientspsychologie

‘Onderwijs en onderzoek op het gebied van religie, gezondheid en welzijn’
27 augustus 2018
Brenda Mathijssen. Foto: Eva Plevier

Dr. Brenda Mathijssen is met ingang van september 2018 aangesteld als universitair docent Religiepsychologie (assistant professor Psychology, Culture & Religion) aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zal onderwijs op het gebied van religie, gezondheid en welzijn gaan verzorgen. Daarnaast gaat zij onderzoek doen waarin twee grote thema’s centraal staan: de menselijke omgang met de dood en de rol van etnisch-culturele en religieuze diversiteit in relatie tot gezondheid en welzijn.

Sterven, dood en rouw

Brenda Mathijssen promoveerde in 2017 aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen) op een onderzoek naar de manier waarop recente nabestaanden in Nederland betekenis zoeken, creëren en toeschrijven in confrontatie met de dood van een naaste. Ze keek daarbij naar de rituele praktijken en situationele geloofsvoorstellingen van rooms-katholieke, protestantse en niet-kerkelijke mensen in het uitvaart- en rouwproces, en onderzocht welke rol deze speelden in de betekenisverlening aan de dood. Centraal stond de Nederlandse context waarin de rol van religie veranderd is, het individu centraal staat en crematie de dominante vorm van lijkbezorging is geworden. Het afgelopen jaar werkte Brenda als postdoc aan de University of Reading in het Verenigd Koninkrijk, waar ze de behoeften rond sterven, dood en rouw van verschillende gevestigde minderheden en recente migranten in kaart bracht.

Religie, gezondheid en welzijn

Op onderwijsgebied zal Brenda in Groningen het psychologiegedeelte van het vak Psychology and Sociology of Religion voor bachelorstudenten theologie en religiewetenschappen gaan verzorgen. Daarnaast gaat dit jaar de nieuwe master Religion, Health and Wellbeing van start; hiervoor en voor de master Geestelijke Verzorging zal zij het vak Healing, Possession, Illness verzorgen alsmede een gedeelte van het methodenonderwijs in de cursus Conducting research on Religion, Health and Wellbeing. Ook zal ze scripties gaan begeleiden.

In het onderzoek dat zij aan de RUG gaat doen, staan twee hoofdthema’s centraal: enerzijds de menselijke omgang met de dood en anderzijds de rol van etnisch-culturele en religieuze diversiteit in relatie tot gezondheid en welzijn. ‘Mensen staan centraal in mijn onderzoek en ik kijk er naar uit om dat voort te zetten in Groningen,’ aldus de nieuwe universitair docent.

Onderzoeksplannen

Brenda licht haar onderzoeksplannen nader toe: ‘De komende jaren wil ik in Groningen mijn eigen onderzoeksagenda opbouwen en een bijdrage leveren aan de vakgroep Comparative Study of Religion en de sectie Godsdienstpsychologie & Geestelijke Verzorging. Qua onderzoek zal ik me bezig blijven houden met de menselijke omgang met de dood, maar ik zal me vooral ook gaan richten op diversiteit in relatie tot gezondheid en welzijn. Hoe mensen gezondheid ervaren en welke woorden en betekenissen zij toeschrijven aan welzijn wordt beïnvloed door intersectionele factoren. Denk bijvoorbeeld aan religie, etniciteit, gender en leeftijd. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Er is behoefte aan een breder begrip van diversiteit in religiepsychologisch onderzoek en in onderzoek naar gezondheid en welzijn. Dit biedt tevens handvatten voor de professionals die in dit brede veld werkzaam zijn, zoals geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, uitvaartverzorgers en andere zorgverleners.’

Laatst gewijzigd:30 augustus 2018 17:03

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  ZonMw-subsidie voor project ‘Spirituele zorg dichtbij huis’

  Het project ‘Spirituele zorg dichtbij huis: Integratie van geestelijke verzorging in de extramurale zorg in Nederland’ van prof. dr. Hetty Zock en dr. Anja Visser-Nieraeth kan van start gaan dankzij een grote subsidie van ZonMw en subsidies van de stichting...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 31 oktober 2018

  Middeleeuws erfgoed in hedendaags gedachtengoed

  Het Centre for Religion and Heritage (Centrum voor Religie en Erfgoed) van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG organiseert 5 november 2018 haar eerste van een jaarlijks terugkerend evenement rondom religie en erfgoed. Gastdocent...