Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vier medewerkers koninklijk onderscheiden op voordracht van de RUG

26 april 2018
De vier gedecoreerde hoogleraren in het Academiegebouw
De vier gedecoreerde hoogleraren in het Academiegebouw

Donderdag 26 april zijn vier RUG-medewerkers op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) koninklijk onderscheiden. Tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw is benoemd prof.dr. N. Kalantar-Nayestanaki. Prof.dr. G.C. Wakker, prof.dr. J. de Ridder en prof.dr. B.W. Lensink zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Nasser Kalantar-Nayestanaki
Nasser Kalantar-Nayestanaki

Nasser Kalantar-Nayestanaki

Nasser Kalantar-Nayestanaki (Teheran, Iran, 1960), hoogleraar Experimentele Kernfysica, kwam in 1993 in dienst bij het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) van de RUG. Hij heeft een bijzondere staat van dienst opgebouwd en wordt internationaal erkend als een baanbrekende wetenschapper op het gebied van de krachten die bestaan tussen kerndeeltjes. Kalantar-Nayestanaki heeft op revolutionaire wijze bijgedragen aan het onderzoek naar de krachten die een rol spelen tussen zeer kleine kerndeeltjes. Hij richt zich daarbij vooral op de verschillen in gedrag tussen systemen die uit twee en drie verschillende kleine deeltjes bestaan. Dankzij zijn onderzoek zijn de berekeningen van de krachten in systemen die bestaan uit drie deeltjes sterk verbeterd.

Meer informatie over Kalantar-Nayestanaki

Gerry Wakker
Gerry Wakker

Gerry Wakker

Gerry Wakker (Haarlem, 1958), hoogleraar Oudgriekse Taalkunde en decaan en voorzitter van het bestuur van de Faculteit der Letteren aan de RUG, is zowel een nationaal en internationaal vermaard wetenschapper als een unieke, persoonlijk betrokken en bekwame bestuurder. Als geen ander laat zij zien dat zij in beide werelden uitstekend op haar plaats is. Sinds haar aantreden als bestuurder van de Faculteit der Letteren in 2003 en haar benoeming tot decaan in 2009 belichaamt Wakker academisch leiderschap: steeds laat zij zien dat ze zowel bestuurder als wetenschapper is. Wetenschappers die veel met haar hebben samengewerkt roemen haar ruimdenkendheid, precisie en ongeveinsde bescheidenheid. Ze heeft met haar werkwijze de manier waarop over de Griekse Taalkunde wordt gedacht ingrijpend en blijvend veranderd. Medebestuurders hebben bewondering voor de voortreffelijke wijze waarop ze vakkundig en betrokken complexe veranderingsprocessen tot stand heeft gebracht.

Meer informatie over Wakker

Ko de Ridder
Ko de Ridder

Ko de Ridder

Jacobus (Ko) de Ridder (Oostvoorne, 1949) was tot zijn emeritaat in 2014 hoogleraar Bestuurskunde en is sindsdien honorair hoogleraar Comparative Public Management bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Hij is een veelzijdige, gezaghebbende hoogleraar die er uitstekend in is geslaagd om de wisselwerking tussen bestuursrecht en bestuurskunde te bevorderen. Zo was hij een van de grondleggers van de voor Nederland unieke onderzoeksgroep die juridisch normatief en sociaalwetenschappelijk empirisch onderzoek combineerde. Met zijn wetenschappelijke achtergrond in de politicologie en de bestuurskunde is De Ridder een pionier op het gebied van het interdisciplinaire onderzoek naar openbaar bestuur. Vaak was hij een van de eersten die het belang inzag van een bepaalde thematiek om er vervolgens gezaghebbend over te publiceren. Door de jaren heen heeft hij een onuitwisbare stempel gedrukt op actuele thema's als het vertrouwen in de overheid en de legitimiteit van overheidshandelen.

Meer informatie over De Ridder

Robert Lensink
Robert Lensink

Robert Lensink

Robert Lensink (Tiel, 1962) is hoogleraar Finance & Financial Markets aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG (80%) en hoogleraar Finance & Development binnen de Development Economics Group van Wageningen University & Research (20%). Alom staat hij bekend als een eminente onderzoeker, een inspirerende mentor en collega en een bevlogen opleider, met een sterke voorkeur en onvermoeibare inzet voor Afrika en de economie van de derde wereld in het algemeen. Hij zet zijn aanzienlijke talenten met grote overgave in voor een keur aan wetenschappelijke projecten, samenwerkingsverbanden en initiatieven. Dit geldt zowel voor de talloze wetenschappelijke publicaties die hij op zijn naam heeft staan als voor het verwerven van externe middelen voor wetenschappelijk onderzoek. Terugkerende thema’s in zijn onderzoek zijn de organisatie en evaluatie van microfinanciering, ondernemerschap, transparantie, armoede, kosten, inkomensongelijkheid en economische groei.

Meer informatie over Lensink

Laatst gewijzigd:01 mei 2018 14:30
printView this page in: English

Meer nieuws