Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Gerry Wakker Officier in de Orde van Oranje Nassau

26 april 2018
Prof. Gerry Wakker gedecoreerd door burgemeester Van Veen (gemeente Haren)
Prof. Gerry Wakker gedecoreerd door burgemeester Van Veen (gemeente Haren)

Prof.dr. Gerry Wakker is op 26 april koninklijk onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Wakker (Haarlem, 1958), hoogleraar Oudgriekse Taalkunde en decaan en voorzitter van het bestuur van de faculteit der Letteren aan de RUG, is zowel een nationaal en internationaal vermaard wetenschapper als een unieke, persoonlijk betrokken en bekwame bestuurder. Als geen ander laat zij zien dat zij in beide werelden uitstekend op haar plaats is.

Leiderschap en persoonlijke betrokkenheid

Sinds haar aantreden als bestuurder van de faculteit der Letteren in 2003 en haar benoeming tot decaan in 2009 belichaamt Wakker academisch leiderschap: steeds laat zij zien dat ze zowel bestuurder als wetenschapper is. Wetenschappers die veel met haar hebben samengewerkt roemen haar ruimdenkendheid, precisie en ongeveinsde bescheidenheid. Ze heeft met haar werkwijze de manier waarop over de Griekse Taalkunde wordt gedacht ingrijpend en blijvend veranderd. Medebestuurders hebben bewondering voor de voortreffelijke wijze waarop ze vakkundig en betrokken complexe veranderingsprocessen tot stand heeft gebracht. Zo leidde ze diverse veranderingsprocessen en vernieuwingen van het onderwijs en de organisatie binnen de faculteit en toonde ze daarbij steeds een onvoorwaardelijke inzet voor het wel en wee van de medewerkers en studenten. Alom worden haar bestuurlijke inzet en persoonlijke betrokkenheid geroemd. Zij is kundig, gedreven, gedisciplineerd en zorgvuldig, waarbij ze de lat hoog legt voor zichzelf, maar altijd de menselijke maat hanteert voor anderen: begripvol voor de mens, maar consequent en duidelijk in haar zakelijke boodschap. Het is haar verdienste dat het personeel ondanks de hoge werkdruk gemotiveerd en met passie meewerkt aan de noodzakelijke veranderingen binnen de faculteit.

Een faculteit in beweging

Onder leiding van Wakker als decaan is de faculteit sterk gegroeid. Zo heeft ze met elan en grote deskundigheid nieuwe opleidingen ingevoerd en organisatieveranderingen aangestuurd. Meteen na haar aantreden als bestuurder was ze sterk betrokken bij de invoering van de bachelor-masterstructuur in het universitair onderwijs, waarmee de Letterenfaculteit binnen de RUG vooropliep. Als gevolg van het teruglopen van de belangstelling voor de meer traditionele talenopleidingen was een diepgaande herbezinning op het aanbod noodzakelijk. Onder haar bewind is ervoor gekozen om de traditionele moderne talenopleidingen om te vormen tot de nieuwe opleiding Europese Talen en Culturen met daarin plaats voor de bestudering van zes moderne vreemde talen, naast Engels en Nederlands. De belangstelling van studenten voor deze vernieuwde opleidingen is groot. Verder heeft ze zich met klem en overtuiging ingezet voor het behoud van de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voor de RUG. Verlies van deze opleiding zou onherstelbare schade hebben berokkend aan de beschikbaarheid van goed opgeleide docenten in de klassieke talen voor het voortgezet onderwijs in het noorden.

Efficiënte organisatie

De faculteit der Letteren wordt voortdurend uitgedaagd om het onderwijsaanbod af te stemmen op maatschappelijke, sociale en demografische ontwikkelingen, op internationalisering van onderwijs en onderzoek, op belangstelling van studenten en op de arbeidsmarkt. Om de studenteninstroom op peil te houden en de onderwijsprocessen zo flexibel mogelijk te kunnen inrichten is een gezonde financiële bedrijfsvoering cruciaal. Daarom zijn onder leiding van Wakker een groot aantal afdelingsbesturen opgegaan in vijf clusterbesturen. De modellering en implementatie van de nieuwe organisatiestructuur is een grote, bestuurlijke uitdaging waarin ze meesterlijk heeft geopereerd. Met haar diepgaande kennis van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering bevordert zij constructieve overleggen met de raad en is er dankzij haar buitengewoon bekwame leiding een moderne faculteit ontstaan.

Een breed palet aan bestuurlijke taken

Wakker stelt haar uitstekende bestuurlijke kwaliteiten, ervaring en inzichten met overgave beschikbaar aan de universiteit als geheel en aan landelijke instellingen en gremia voor onderwijs en onderzoek. Zo is zij als Pro-Rector bestuurlijk verantwoordelijk voor onder andere het promotiereglement en het benoemingsbeleid van hoogleraren. Tevens zet zij zich als een van de twee Chief Diversity Officers onvermoeibaar in voor het in evenwicht brengen van de man/vrouw-verhouding onder het wetenschappelijke personeel. In binnen- en buitenland is ze dankzij haar kundigheid en bestuurlijke ervaring veelgevraagd als het gaat om de bewaking van de kwaliteitszorg voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Zo is zij nationaal en internationaal actief als adviseur in visitatiecommissies en als bestuurslid van de QANU, een evaluatiebureau dat onderwijs- en onderzoeksvisitaties aan de Nederlandse universiteiten organiseert en uitvoert. Op haar eigen vakgebied toonde ze grote inzet als voorzitter van het landelijke Discipline overleg Letteren en Geschiedenis, waarbij zij zich hard maakte voor de versterking van de positie en de financiering van alle geesteswetenschappelijke faculteiten in Nederland. Zo ijvert ze voor het behoud van de bestaande opleidingen klassieke studies aan de Nederlandse universiteiten en werkt ze mee aan manieren om het tekort aan klassieke leraren in het voortgezet onderwijs op te lossen.

Gouden generatie van Nederlandse classici

Als wetenschapper heeft Wakker in de loop der jaren een aanzienlijke nationale en internationale reputatie opgebouwd op haar eigen vakgebied: de Griekse taalkunde, waarbij ze zich specialiseerde in de meest complexe aspecten van de Griekse grammatica. Zij behoort tot de gouden generatie van Nederlandse classici die de Griekse en de Latijnse taalkunde een nieuwe taalwetenschappelijke fundering hebben gegeven en daarmee wereldwijd erkenning en bekendheid hebben verworven. Zij verwierf internationale faam met haar bijdragen aan Engelse, Franse en Duitse wetenschappelijke tijdschriften en droeg bij aan de acht delen van de reeks Hellenistica Groningana. Ook heeft ze veelzijdige bijdragen geleverd aan het Griekse onderwijs, zowel op academisch niveau als ten behoeve van het voorgezet onderwijs. Haar liefde voor het vak blijkt verder uit het werk dat ze verrichtte voor de examenbundels en de leergang Kosmos. Zo heeft ze een brug geslagen tussen de wetenschap en het grote publiek. Verder heeft zij steeds haar zware functie als decaan gecombineerd met het geven van onderwijs binnen de opleiding Griekse en Latijnse Taal en cultuur. Juist door haar actieve betrokkenheid bij onderwijs en onderzoek is zij goed in staat om beslissingen te vertalen naar de werkvloer.

Laatst gewijzigd:26 april 2018 16:20
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Franse aandacht voor onze Bijzondere Collecties

  De Société bibliographique de France, een Franse vereniging voor boekwetenschappers en boekhistorici, heeft conservator Alisa van de Haar geïnterviewd over de Groningse Bijzondere Collecties. In het interview vertelt Van de Haar onder andere over de...

 • 08 januari 2019

  Het licht voor literatuur aansteken

  Mathijs Sanders leeft ín en mét literatuur en draagt dat uit waar hij kan. Als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde kan hij er bovendien ván leven. Hij beschouwt zichzelf als een geluksvogel. ‘Ik zou niks anders willen doen.’

 • 18 december 2018

  Populisme bestormt de hitlijsten

  De Top 2000-tijd breekt weer aan: sommigen haten de uitzending, voor anderen mag het nog wel langer duren. De samenstelling van deze lijst ‘beste’ popnummers is onlosmakelijk verbonden met lobby’s om nummers hoog in de lijst te krijgen. Waarom vinden...