Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Ontwerp faculteitsgebouw RUG Campus Fryslân bekend

03 november 2017

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft haar renovatieplannen bekendgemaakt voor het Beursgebouw in Leeuwarden, dat uiteindelijk voor zo’n 1.000 studenten en medewerkers van Campus Fryslân als faculteitsgebouw zal dienen. Uitgangspunt van het ontwerp is het behoud van het monumentale karakter dat stadsarchitect Thomas Romein er in 1880 aan gaf, maar met eigentijdse toevoegingen zodat het gebouw kan dienen als moderne onderwijsomgeving. ‘100% oud, 100% nieuw’, aldus Kees de Haan van J.O.N.G. architecten uit Lemmer.

Het ontwerp is bekend gemaakt op 2 november tijdens de ondertekening van de overdracht van het gebouw van de gemeente Leeuwarden naar de Rijksuniversiteit Groningen. Het contract werd ondertekend door Wethouder Friso Douwstra en Jan de Jeu (vicevoorzitter College van Bestuur RUG), in het bijzijn van Gedeputeerde Sander de Rouwe en de bestuurders van Campus Fryslân , Jouke de Vries en Piet Bouma.

Faculteitsgebouw RUG Campus Fryslân

Duurzamer en aardgasvrij

Met het ontwerpteam heeft De Haan de afgelopen maanden hard gewerkt aan renovatieplannen van het gebouw. ‘Het gebouw zal een stuk duurzamer worden. Zo zal door betere isolatie van de vloer, de plafonds en de gevels met nieuwe HR++ ramen minder energie ontsnappen. Bovendien wordt in het gerenoveerde gebouw geen gas meer gebruikt, oftewel het wordt ‘all electric’, ook de verwarming. Dit kan doordat voortaan het gebouw wordt gekoeld en verwarmd via warmte-koudeopslag (WKO) gekoppeld aan een warmtepomp, en doordat op het platte dak 362 zonnepanelen worden geplaatst. Met deze aanpassingen kan het gebouw worden verduurzaamd van energielabel G naar energielabel C of zelfs B. Zo krijgt Leeuwarden het eerste monumentale, all electric onderwijsgebouw van Nederland.’

Bouwkundige aanpassingen

Aan de buitenzijde van het gebouw verandert er weinig. Het historische karakter wordt versterkt door, net als vroeger, de ramen op de begane grond weer door te trekken tot aan de grond. Ook de entree gaat terug naar de oorsprong: de middelste en tevens grootste van de drie voordeuren wordt hersteld als hoofdentree, waar de bibliotheek juist gebruik maakte van de twee zijdeuren. Het entreegebied aan de binnenzijde wijzigt ook. De ruimtelijke hal krijgt weer een grote, statige trap naar boven.
Binnen verdwijnt de stalen constructie die in de jaren ’80 van de vorige eeuw is toegevoegd om tussenvloeren te maken (een aantal kolommen wordt behouden vanwege de historische architectonische waarde en het duurzaam hergebruik van materialen). Hierdoor wordt het gebouw opener, kan meer daglicht binnentreden en worden de originele ornamenten beter zichtbaar. De monumentale gevels kunnen in tact blijven doordat onderwijsruimten en kantoorruimten als een soort dozen, los van de gevels op de vloervelden worden gezet en gestapeld.

Inrichting

De begane grond wordt ingericht met stafwerkplekken en onderwijsruimten voornamelijk voor het University College van de faculteit. Op de eerste verdieping komt een grote centrale hal met daaraan gelegen de meer publieke functies, zoals het restaurant, een grote (deelbare) collegezaal, een publieksruimte en een living lab- een meer open ruimte waar projectmatig experimenten kunnen worden uitgevoerd. De tweede verdieping is bestemd voor een studielandschap, een leeszaal en middelgrote onderwijsruimten. De overige plekken op de tweede en derde verdieping zijn voor PhD-studenten, staf en management. In totaal komen in het gebouw 12 project/collegeruimten, 4 middelgrote zalen, 2 grote koppelbare collegezalen, 180 studieplekken voor studenten, 32 werkplekken voor PhD-studenten en 65 werkplekken voor medewerkers.

Over Campus Fryslân

Het gebouw moet op termijn onderwijs- en onderzoeksruimte bieden aan zo’n 1.000 bachelor-, master- en PhD-studenten en medewerkers van Campus Fryslân, de nieuwe faculteit van de RUG. De thema’s voor onderwijs en onderzoek van de faculteit zijn allemaal geïnspireerd door de 17 VN-doelstellingen voor een duurzame, rechtvaardige en veilige wereld. Het eerste nieuwe masterprogramma is al in september jl. begonnen. Vanaf september 2018 starten ook de nieuwe bacheloropleiding Global Responsibility & Leadership, de masteropleiding Sustainable Entrepreneurship en de masteropleiding Governance & Law in Digital Society. Inmiddels werken er ook al ruim 10 promovendi bij Campus Fryslân.

Aan de realisatie van het ontwerp hebben meegewerkt:

Architectuur

J.O.N.G. architecten

Lemmer

Installatieadvies

Mul BV

Gouda

Constructie

W2N Engineers BV

Drachten

Bouwfysica en Brandveiligheid

Van der Weele

Groningen


> Download hier het Definitief Ontwerp

Laatst gewijzigd:03 november 2017 10:18
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 02 december 2019

  Podcast ‘In de Wetenschap’ met Caspar van den Berg

  In de Wetenschap is de podcast van de Rijksuniversiteit Groningen. Hierin hoor je interviews met onderzoekers, nieuws en reportages uit de Groningse academische wereld. De podcast is er voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap en academisch...

 • 17 mei 2019

  ‘Wormenman’ dr. Jeroen Onrust wint Wetenschapsprijs Campus Fryslân 2019

  Bioloog Jeroen Onrust mag zich de winnaar noemen van de Wetenschapsprijs Campus Fryslân 2019. Onrust onderzocht voor zijn promotieonderzoek bij Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân het belang van regenwormen op de vruchtbaarheid van agrarisch...

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...