Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

RUG en Hanzehogeschool accrediteren Vindicat voor 1 jaar onder voorwaarden

Veranderingsbereidheid bij Vindicat moet dit studiejaar leiden tot zichtbaar resultaat
07 juli 2017

De Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen accrediteren studentenvereniging Vindicat atque Polit voor 1 jaar onder strikte voorwaarden. Dit is conform het vrijdag jl. gepresenteerde advies van de Accreditatiecommissie studentenorganisaties. Over een jaar zal de Accreditatiecommissie de vereniging herijken op basis van de voorwaarden en de aanbevelingen uit het adviesrapport.

Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, gemeente en studentenorganisaties maken zich samen sterk voor een gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen. In het najaar van 2016 brachten incidenten aan het licht dat het bij een groot aantal studentenorganisaties tijd is voor een cultuurverandering. Van kroegcultuur naar een cultuur met meer ruimte voor academische vorming, en van ontgroening naar introductie. Vervolgens is een systeem van verenigingsaccreditatie opgezet.

Voldoende, mits

Vrijdag 7 juli presenteerde de voorzitter van de Accreditatiecommissie, drs. Martin Sitalsing, het eindrapport over studentenvereniging Vindicat. De commissie vindt dat Vindicat in haar kritische zelfreflectie blijk geeft van een breed gedragen veranderingsbereidheid. Op basis van de beoordeling per accreditatiestandaard geeft de commissie het eindoordeel voldoende, mits. Vindicat zal binnen een jaar moeten voldoen aan strikte voorwaarden zoals een verenigingsbrede gedragscode, minstens 50% nuchtere begeleiders tijdens het introkamp en een uitgebreidere incidentenregistratie. Ook moet na een jaar blijken dat enkele monitorings- en organisatiepunten tot concreet resultaat hebben geleid. Voldoet Vindicat niet aan de voorwaarden op 15 augustus 2018, dan wordt de accreditatie niet verlengd. Dit kan betekenen dat de vereniging uitgesloten wordt van het profileringsfonds voor studentenbesturen.

Cultuurverandering

De accreditatiecommissie en de onderwijsinstellingen vinden dat de Senaat erin geslaagd is om een discussie binnen Vindicat op gang te brengen en een aantal concrete stappen te zetten op het pad van herijking en cultuurverandering. De commissie blijft de implementatie van deze wezenlijke koerswijzigingen de komende tijd volgen.

Nuchtere kampbegeleiders in 2018

Rector magnificus Elmer Sterken van de RUG: “Ik ben erg content met de op gang gebrachte cultuurverandering bij Vindicat. Ze verdienen een compliment voor hun coöperatieve houding in het proces. Ten aanzien van risicomanagement willen wij samen met de Hanzehogeschool nog een stap verder gaan dan de accreditatiecommissie adviseert. In de voorwaarden voor de introductietijd in 2018, die geldt voor alle Groninger studentenorganisaties, willen we vastleggen dat 100% van de begeleiders van introductiekampen nuchter is.”

Paul van der Wijk van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool voegt hieraan toe: “Natuurlijk zijn ook wij blij dat er nu een eerste aanzet tot cultuurverandering is gedaan. We hechten er met name aan dat binnen het verenigingsleven óók aan de maatschappelijke vorming van de studenten wordt gewerkt. Dan worden zaken als seksuele intimidatie, fysiek geweld en vernedering definitief uitgebannen, nu en in de toekomst. Borging en monitoring van een veilige introductieweek, zonder incidenten als gevolg van overmatig alcoholgebruik, dragen daar verder aan bij.”

De Commissie

In november 2016 is in opdracht van RUG en Hanzehogeschool met verenigingsaccreditatie gestart. De Accreditatiecommissie studentenorganisaties 2016/17 bestaat uit deskundigen die door alle betrokken partijen zijn voorgedragen. De commissie staat onder leiding van drs. Martin Sitalsing, voorzitter van de raad van bestuur van Lentis in Groningen. De leden zijn prof. dr. Michel Vols (hoogleraar openbare-orderecht aan de RUG), mr. drs. Michèle Garnier (dean Academie voor Sociale Studies Hanzehogeschool), drs. Dertje Meijer en drs. Michel Ooms (voorgedragen door Vindicat). Aan de commissie is mw. J. Doorenbos (RUG) toegevoegd als ambtelijk secretaris.

De accreditatieprocedure had het karakter van een pilot en Vindicat was de eerste studentenorganisatie die actief participeerde. De commissie heeft getoetst of Vindicat in staat is om een gedragen verandering op gang te brengen. De commissie hield de missie/visie tegen het licht om te zien of die aansluit op de maatschappelijke normen en waarden. Vervolgens is onderzocht of de vereniging daar naar handelt, door deze te bezoeken en te spreken met vertegenwoordigers en groepen buiten de vereniging. De zwaarte van de opdracht, de onervarenheid van Vindicat en de tijdsdruk waren voor de commissie aanleiding om in de aanloop naar de zelfstudie een adviserende rol te vervullen, en te werken met tussenrapportages.

Goed bevallen

Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool danken de leden van de accreditatiecommissie voor hun inzet. Het systeem van accreditatie is goed bevallen. Accreditatie wordt gezien als een geschikt instrument om binnen de studentorganisaties een denkproces over cultuurbeleving en haar uitingen op gang te brengen, te toetsen en te borgen. De eerstvolgende studentenorganisatie die door de commissie tegen het licht zal worden gehouden is Albertus Magnus. Daarnaast zijn ook Knickerbockers en Navigators bereid gevonden om mee te doen.

Laatst gewijzigd:11 juli 2017 10:54

Meer nieuws