Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

RUG, Hanze en Vindicat nemen maatregelen tegen excessen

01 november 2016

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Hanzehogeschool Groningen en studentenvereniging Vindicat nemen met klem afstand van de recente gebeurtenissen bij de studentenvereniging. Naar aanleiding van de incidenten tijdens de introductieperiode hebben partijen de afgelopen periode intensief en constructief overleg gevoerd over de waarden, normen en toekomst van studentengezelligheidsverenigingen in Groningen.

Resultaat van dit overleg is dat studentenvereniging Vindicat een kritische zelfreflectie zal opstellen op de heersende en gewenste cultuur binnen de vereniging. Een onafhankelijke commissie zal deze zelfreflectie beoordelen en waarborgen willen vernemen voor het voorkomen van excessen in de toekomst. Nadrukkelijk blijft de vereniging hiermee eigenaar van de gewenste cultuurverandering. Het advies dat de commissie kan geven bij het onvoldoende leveren van deze waarborgen, is het uitsluiten van de studentenvereniging van het profileringsfonds. Dit fonds levert structurele financiële ondersteuning aan verengingsbestuurders.

Vindicat Atque Polit is de eerste studentenvereniging die deze kritische zelfreflectie zal opstellen. Het is nadrukkelijk de bedoeling ook met de andere gezelligheidsverenigingen gelijkluidende afspraken te maken.

De externe commissie bestaat uit deskundigen die inmiddels door alle betrokken partijen zijn voorgedragen. De commissie staat onder leiding van drs. Martin Sitalsing, voorzitter van de raad van bestuur van Lentis in Groningen. De overige leden zijn prof. dr. Michel Vols (hoogleraar openbare-orderecht aan de RUG), mr. drs. Michèle Garnier (dean Academie voor Sociale Studies Hanzehogeschool Groningen, drs. Dertje Meijer en drs. Michel Ooms (beiden voorgedragen door Vindicat).

De fracties in de Universiteitsraad steunen deze maatregelen, mede omdat verenigingen hiermee nadrukkelijk hun eigen verantwoordelijkheid behouden.


Noot voor de pers: voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Gernant Deekens, woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen, tel 06-29006966 of met Steffy Praamstra, woordvoerder Hanzehogeschool Groningen, tel. 06-22404049.
Laatst gewijzigd:12 maart 2020 21:43

Meer nieuws