Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Young Academy Groningen verwelkomt acht nieuwe leden

11 april 2017

De Young Academy Groningen heeft acht nieuwe leden benoemd uit verschillende vakgebieden binnen de Rijksuniversiteit Groningen. Zeven hiervan, prof. Ming Cao, dr. Simon Friederich, dr. Joost Keizer, dr. Sonja Pyott, dr. Gert Stulp, dr. Susanne Täuber en dr. Marieke van Vugt, zijn door een commissie geselecteerd en het achtste, dr. Erin Wilson, is benoemd op grond van haar lidmaatschap van De Jonge Akademie van de KNAW. De nieuwe leden worden op 18 september 2017 ’s avonds tijdens een ceremonie officieel geïnstalleerd.

De Young Academy Groningen is een club waarin de meest getalenteerde, enthousiaste en ambitieuze jonge onderzoekers van de RUG samenkomen. Leden komen uit alle disciplines, maar delen hun passie voor de wetenschap en interesse in wetenschapsbeleid, interdisciplinariteit, diversiteit, internationalisering, publiekseducatie, leiderschap en loopbaanontwikkeling in de universitaire wereld.

-

Ming Cao is hoogleraar netwerken en robotica aan het Engineering and Technology Institute Groningen (ENTEG). Cao is van huis uit elektrotechnicus en is bijzonder geïnteresseerd in het bouwen van wiskundige modellen voor complexe systemen. Binnen de Young Academy Groningen wil hij zich inzetten voor het technische profiel van de universiteit en de zaken vanuit zijn technische onderzoeksperspectief bekijken. Cao is opgegroeid in China, studeerde in de VS en werkt nu in Nederland. Hij wil zijn internationale ervaring inzetten om de rol van de Young Acadcemy Groningen als uniek platform voor internationalisering te versterken.

-

Simon Friederich is universitair docent wetenschapsfilosofie aan het University College Groningen en de Faculteit Wijsbegeerte. Zijn voornaamste onderzoeksgebieden zijn de wetenschapsfilosofie en in het bijzonder de grondslagen van de natuurkunde, de filosofie van de wiskunde en epistemologie. Friederich wil graag een bijdrage leveren aan de Young Academy Groningen− en vooral aan de initiatieven op het gebied van publiekseducatie en interdisciplinariteit− vanuit zijn primaire wetenschappelijke expertise, maar ook vanuit zijn andere wetenschappelijke interesses, die variëren van de Griekse en Romeinse oudheid tot de menselijke evolutie en de invloed die deze op onze geest heeft.

-

Joost Keizer is universitair docent kunstgeschiedenis en programmadirecteur van de curatorenopleiding. In zijn werk richt hij zich op Europese moderne kunst (grofweg de periode 1400-1800) en met name op de vraag hoe kunst onze visie op het leven bepaalt. Als lid van de Young Academy Groningen wil hij de banden tussen kunst en wetenschap verder versterken. Als voorbeeld dient voor Keizer de vroegmoderne tijd, toen kunstwerken zij aan zij met wetenschappelijke ontdekkingen en objecten werden tentoongesteld. Het is niet zijn bedoeling om deze opstellingen na te bootsen, maar wel om na te denken over nieuwe relaties tussen kunst en wetenschap, die ingaan op de vragen die wij vandaag de dag aan de wetenschap stellen.

-

In haar onderzoek aan de afdeling Keel-, Neus- & Oorheelkunde van het UMCG maakt Sonja Pyott gebruik van verschillende genetische, moleculaire en fysiologische benaderingen om de moleculaire functie van het oor te doorgronden. Pyott verheugt zich op de samenwerking met de andere leden van de Young Academy Groningen om de interdisciplinaire impact van onderzoek en leeronderzoek in de auditieve wetenschappen te kunnen vergroten. Ook wil ze het publiek bewuster maken van het maatschappelijk belang van het onderzoek en de wetenschappelijke activiteiten van de Young Academy Groningen, beleid bevorderen dat diversiteit binnen de wetenschappelijke gemeenschap stimuleert en internationale activiteiten binnen de wetenschappelijke gemeenschap promoten.

-

Gert Stulp is socioloog, maar zijn wortels liggen in de evolutionaire biologie. Hij richt zich in zijn onderzoek op de variatie in het aantal kinderen dat mensen hebben en willen. Hierbij kijkt hij naar de invloed van kenmerken als opleiding en rijkdom, en hoe mensen in onze sociale netwerken onze beslissingen beïnvloeden. Binnen de Young Academy Groningen wil Stulp zich richten op wetenschappelijke kwaliteit binnen de universiteit en eraan bijdragen dat de RUG een plezierige werkplek voor iedereen wordt, met name voor jonge onderzoekers. Ook wil hij iets doen aan de publicatiedruk, de zogeheten publish or perish-cultuur, die de wetenschap momenteel in zijn greep houdt, en zodoende de stress verlichten waar bijna elke beginnend academicus onder lijdt. Hiertoe focust hij vooral op open science en reproduceerbaarheid, maar ook op het veranderen van het universitaire beleid.

-

Waarom kiezen mensen ervoor om niet aan maatschappelijke normen te voldoen? Susanne Täuber wil deze vraag beantwoorden en bestudeert daartoe de rol van moraliteit en identiteit. Daarbij heeft ze ontdekt dat moraliserende retoriek een defensieve houding in de hand kan werken. Burgers kunnen strategisch weigeren om zich aan de normen van de maatschappij te houden als zij zich genoodzaakt voelen hun morele identiteit te beschermen. Deze defensieve strategie, die Täuber motivated inaction noemt, en de dynamiek die hieruit voortvloeit, ondermijnt maatschappelijke cohesie en solidariteit. Zij wil beleids- en communicatiestrategieën ontwikkelen waardoor mensen gemotiveerd raken in plaats van in de verdediging te schieten. Täuber, die zelf nauw samenwerkt met mensen in verschillende wetenschapsgebieden, wil binnen de Young Academy Groningen interdisciplinaire leergemeenschappen bevorderen.

-

Marieke van Vugt is computationeel cognitief neurowetenschapper en is als universitair docent verbonden aan de afdeling Kunstmatige Intelligentie. Aan de hand van computermodellen onderzoekt ze hoe de hersenen cognitieve functies zoals aandacht, geheugen en besluitvorming implementeren. Ze is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe afdwalen onze cognitieve functie beïnvloedt. Als lid van de Young Academy Groningen wil Van Vugt haar ervaring met multidisciplinaire projecten inzetten om samenwerking met andere wetenschappers aan de RUG te bevorderen. Ze wil netwerken opzetten waarin jonge wetenschappers elkaar tijdens hun tenure track kunnen ondersteunen, en wil ook graag het werk van de Young Academy Groningen in de buitenwereld onder de aandacht brengen.

-

Erin Wilson is directeur van het Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein. Zij onderzoekt de dynamiek tussen het ‘religieuze’ en ‘seculaire’ in mondiale rechtvaardigheid, mensenrechten, migratie, gender en ontwikkeling. Als lid van de Young Academy Groningen wil ze een bijdrage leveren aan initiatieven die de universiteit en de maatschappij dienen, met name op het gebied van diversiteit en gelijkheid in onderwijs en samenleving, mensenrechten en inclusiviteit.

Laatst gewijzigd:18 oktober 2017 13:21
printView this page in: English

Meer nieuws