Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vier medewerkers ontvangen op voordracht van de RUG een Koninklijke Onderscheiding

26 april 2017
V.l.n.r. Gormley, Brandenburg, Koning en Brouwer. Foto: Elmer Spaargaren

Woensdag 26 april zijn vier personen op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) koninklijk onderscheiden. Mevrouw drs. J.J. (Tienke) Koning is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tot Officier in de Orde van Oranje Nassau werden benoemd de heer prof. mr. dr. J.G. (Jan) Brouwer en de heer prof. dr. L. (Laurence) W. Gormley. De heer prof. dr. S. (Sytze) Brandenburg is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Zij werden gedecoreerd door burgemeester P.E.J. den Oudsten van de gemeente Groningen in het Stadhuis in Groningen.

Sytze Brandenburg

Prof. dr. S. (Sytze) Brandenburg

Hoogleraar Versnellerfysica Sytze Brandenburg (Leeuwarden, 1954), is al dertig jaar één van de belangrijkste experts ter wereld op het gebied van cyclotrondeeltjesversnellers en de diverse toepassingen hiervan in de gezondheidszorg, zoals in de protonentherapie bij kanker. Zijn grote wetenschappelijke kennis, innovatieve gedrevenheid en helder geformuleerde adviezen - tevens gebaseerd op de stedenbouwkundige eisen -, hebben geresulteerd in het tot stand komen van het Groningen Protonen Therapie Centrum dat nu wordt gebouwd bij het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Naar verwachting worden hier eind dit jaar de eerste kankerpatiënten behandeld met een nieuwe door hem ontwikkelde methode waarmee een tumor wordt aangepakt zonder chirurgische ingrepen of chemotherapie, en waarbij omliggend weefsel en vitale organen worden gespaard. Bestralingen kunnen hierdoor de levensverwachting van patiënten sterk verhogen. Naast het Groningen Protonen Therapie Centrum zullen er in Nederland nog drie centra voor protonentherapie worden geopend. Zonder de inzet, bijdrage en expertise van Brandenburg had de protonentherapie in Nederland niet gerealiseerd kunnen worden.

Lees verder

Jan Brouwer

Prof. mr. dr. J.G. (Jan) Brouwer

Als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap richt Jan Brouwer (Oosterbeek, 1951) zich op het internationale publiekrecht, grondrechten en openbare orde. Naast het wetenschappelijke deel van dit vak heeft hij zich altijd bijzonder ingezet om, vanuit een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid, de (rechts)wetenschap ten dienste te stellen van het maatschappelijk belang. Als expert op het gebied van openbare orde en veiligheid wordt hij zeer regelmatig door de media benaderd om commentaar te geven op bepaalde ontwikkelingen of gebeurtenissen. Hij mengt zich daarmee nadrukkelijk in het maatschappelijk debat over onderwerpen als voetbalvandalisme, drugsoverlast en schade die ontstaat door gaswinning in Groningen.

Brouwer was de initiator van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, uniek in de wereld, waar een grote groep onderzoekers de handhaving van de openbare orde bestudeert. Het centrum dient als vraagbaak voor wetenschappers en praktijkjuristen die zich bezighouden met kwesties op het gebied van openbare orde, rampen en zware ongevallen. Het verricht onderzoek voor ministeries en gemeenten, maar doet ook internationaal rechtsvergelijkend onderzoek. Juristen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam werken hierin samen.

Lees verder

Laurence Gormley

Prof. dr. L. (Laurence) W. Gormley

Laurence Gormley (Macclesfield, GB, 1953) is hoogleraar Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en bekleedt tevens de door de Europese Commissie ingestelde Jean Monnet Chair. Deze prestigieuze leerstoel is een van de hoogste onderscheidingen die een Europese wetenschapper kan worden toegekend. Hij heeft de afgelopen 25 jaar een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het Europese recht. In deze periode zette hij met veel kennis, inzet en bevlogenheid het Europees recht in het algemeen en de RUG in het bijzonder absoluut op de kaart.

Gormley was een van de eerste academici die het potentiële belang van het vrije goederenverkeer in de Europese Unie inzag en geldt op dat gebied zonder meer als een pionier. In dat vakgebied kan niemand om hem heen. Hij is eveneens een autoriteit op het gebied van het Europese aanbestedings- en belastingrecht. Zijn boek ‘EU Taxation Law’, uitgegeven door Oxford University Press, is een standaardwerk voor wetenschappers en de rechtspraktijk in heel Europa. Vanwege deze expertise is hij het eerste erelid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

Lees verder

Tienke Koning
Foto: Jeroen van Kooten

Drs. J.J. (Tienke) Koning

Als hoofd van de afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving (A&F) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en directeur van het Ubbo Emmius Fonds (UEF) heeft Tienke Koning (Groningen, 1950) een bijzonder grote en onmisbare rol gespeeld bij het positioneren van de RUG en het UEF in Nederland en daarbuiten, waarvoor zij zich met een bijna onuitputtelijke energie heeft ingezet.

Koning heeft op indrukwekkende wijze vorm gegeven aan het alumnibeleid van de RUG en ontwikkelde ongekend innovatieve methoden voor fondsenwerving. Het oprichten van alumnikringen die bijzondere onderzoeksprojecten ondersteunen is een praktijkvoorbeeld van het in elkaar grijpen van alumnirelaties en fondsenwerving. Door haar enorme drive en enthousiasme is het Ubbo Emmius Fonds uitgegroeid tot een belangrijke pijler van het succes van de RUG. Tijdens haar directeurschap is voor grote bedragen aan fondsen geworven.

Lees verder

Laatst gewijzigd:04 mei 2017 09:43

Meer nieuws