Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Tienke Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

26 april 2017
Koning
Foto: Elmer Spaargaren

Woensdag 26 april is drs. J.J. (Tienke) Koning tijdens de jaarlijkse lintjesregen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij werd gedecoreerd door burgemeester P.E.J. den Oudsten van de gemeente Groningen in het Stadhuis in Groningen.

Als hoofd van de afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving (A&F) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en directeur van het Ubbo Emmius Fonds (UEF) heeft Tienke Koning (Groningen, 1950) een bijzonder grote en onmisbare rol gespeeld bij het positioneren van de RUG en het UEF in Nederland en daarbuiten, waarvoor zij zich met een bijna onuitputtelijke energie heeft ingezet.

Koning heeft op indrukwekkende wijze vorm gegeven aan het alumnibeleid van de RUG en ontwikkelde ongekend innovatieve methoden voor fondsenwerving. Het oprichten van alumnikringen die bijzondere onderzoeksprojecten ondersteunen is een praktijkvoorbeeld van het in elkaar grijpen van alumnirelaties en fondsenwerving. Door haar enorme drive en enthousiasme is het Ubbo Emmius Fonds uitgegroeid tot een belangrijke pijler van het succes van de RUG. Tijdens haar directeurschap is voor grote bedragen aan fondsen geworven.

Bij het aantreden van Koning als hoofd van de afdeling A&F bestond deze uit vier personen en waren er op passieve wijze contacten met destijds een groep van circa 80.000 alumni, onder meer in de vorm van het kwartaaltijdschrift Broerstraat 5. Onder haar leiding maakte deze afdeling een sterke groei door, wat de afdeling in staat stelt om op gerichte, actieve wijze contacten te onderhouden met de alumni.

Tienke Koning
Foto: Jeroen van Kooten

Alumnikringen

Koning zette diverse alumnikringen op in binnen- en buitenland. Deze kringen van alumni adopteren regelmatig bijzondere RUG-onderzoeksprojecten, die zij financieel ondersteunen. Zo is er een kring die fundamenteel onderzoek naar Alzheimer ondersteunt. Op deze wijze wordt een enorme stimulans gegeven aan de carrières van diverse jonge onderzoekers aan de RUG en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het Groningse concept van alumnikringen is uniek voor de Nederlandse academische wereld en heeft zelfs internationaal erkenning gekregen van de Council for Advancement and Support of Education (CASE). Het werd beloond met een Bronze Award in de categorie Fundraising Programs. Het op initiatief van het UEF ontwikkelde fotoboek ‘Album Amicorum’, dat uitgereikt wordt aan iedere aan de RUG afgestudeerde student, werd door CASE beloond met een Golden Award.

Ook de buitenlandse alumnikringen dragen bij aan de versterking van de band tussen alumni en universiteit. In de afgelopen jaren is Koning leidend en zeer stimulerend geweest in het leggen van contacten met alumni in het buitenland. Er zijn kringen in New York, Washington, San Francisco, Djakarta, Singapore, Hong Kong, Dubai, Zurich, Berlijn en Brussel. Mede door haar niet aflatende inzet en doorzettingsvermogen zijn de buitenlandse kringen, waarbij het element van netwerken door en met alumni voorop staat, een visitekaartje van de RUG geworden.

Fondsenwerving

Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) richt zich vooral op het werven van fondsen voor bijzondere projecten voor onderzoek en onderwijs aan de RUG. Alumni spelen ook daarbij een centrale rol. De door het UEF ingezamelde gelden komen volledig ten goede van het specifieke doel of project waarvoor geworven is. Koning was als afdelingshoofd en directeur van het UEF werkelijk dag en nacht bezig met alumnirelaties en fondsenwerving voor de RUG. Haar enthousiasme en doorzettingsvermogen hebben vele alumni ertoe aangezet om aan het UEF te doneren. Dat een universiteit in de toekomst niet kan overleven zonder financiële steun van alumni en van fondsen was voor haar een gegeven en daarmee inspireerde zij vele alumni over de hele wereld. Zij droeg deze boodschap met verve uit en velen hebben niet alleen financieel, maar ook met persoonlijke inzet bijgedragen aan het UEF. Door haar intensieve relaties met personen en instanties die een grote rol spelen in de wereld buiten de RUG, wist zij die wereld ook de RUG in te brengen.

Relatiemanager

Per 1 september 2015 heeft Koning haar werkzaamheden als afdelingshoofd A&F en directeur van het UEF beëindigd in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op uitdrukkelijk verzoek van het College van Bestuur is zij nog twee dagen per week werkzaam als relatiemanager voor het UEF. Ook deze rol vervult zij weer met grote inzet en zij is vaak vier dagen per week hiermee bezig. Ook hier kenmerkt zij zich weer als een onvermoeibare doorzetter, een geïnspireerde en creatieve geest die zonder enige terughoudendheid contact legt met iedereen die naar haar oordeel een financiële bijdrage zou kunnen leveren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder heeft Koning nog diverse onbezoldigde functies. Zo is zij al decennialang betrokken bij de Apenheul en zit zij in de Raad van Toezicht van ROC Aventus, eveneens in Apeldoorn. Ook deze instanties hebben veel baat bij haar tomeloze inzet, energie en netwerk.

Laatst gewijzigd:02 mei 2017 12:20
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws