Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Subsidie Laura Batstra: Klassenfeestjes tegen sociale uitsluiting

20 maart 2017
Laura Batstra

In samenwerking met Muziekschool Wim Venema en onderzoeker Marc Conradi start het team van Druk & Dwars onder leiding van Laura Batstra een project waarbinnen kinderfeestjes voor de hele klas georganiseerd en gepropageerd worden met als doel sociale uitsluiting van kinderen tegen te gaan. Stichting Kinderpostzegels subsidieert dit initiatief.

In elke klas zijn er helaas kinderen die om wat voor reden dan ook buiten de groep liggen; ze zijn bijvoorbeeld arm, lichamelijk beperkt, sociaal onhandig, druk, of ze beheersen de Nederlandse taal nog niet goed. Er niet bij horen is één van de ergste dingen die een kind en zijn/haar ouders kan overkomen. Maar wanneer we interventies direct richten op de kinderen die buiten de groep (dreigen te) vallen, dan benadrukken we hun ‘anders zijn’ nog eens extra. Dit is niet altijd wenselijk.

Scandinavisch voorbeeld

In Scandinavische landen is het de gewoonte om op kinderfeestjes de hele klas uit te nodigen. Zo wordt op een leuke en onopvallende manier voorkomen dat er kinderen zijn die nooit een feestje hebben. Wanneer drie of vier kinderen samen een feest geven, heeft dit als voordeel dat de kosten gedeeld kunnen worden zodat het voor iedere ouder betaalbaar is. Bovendien delen de kinderen dan de aandacht en leren ouders elkaar kennen.

Dit nieuwe project van Druk & Dwars staat onder leiding van Laura Batstra van de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en start aankomend schooljaar in vier klassen verdeeld over twee scholen in de provincie Groningen. Partycentrum De Halte in Niekerk biedt graag haar perfecte faciliteiten aan ten behoeve van dit kindvriendelijke project. Muziekleraar Wim Venema leidt de klassenfeestjes, bijgestaan door één van zijn gevorderde leerlingen, één van de promovendi van Laura Batstra en haarzelf. Marc Conradi zal de leerkrachten van de betreffende klassen interviewen om een beeld te krijgen van het effect van klassenfeestjes op buitenbeentjes en op de klas als geheel. Er is nadrukkelijk gekozen voor gesprekken met leerkrachten als bron van informatie, om op die manier kinderen niet te belasten met onderzoek.

Gratis handleiding

Het beoogde eindproduct is een gratis handleiding om te verspreiden onder gemeenten, scholen, buurthuizen, en via de Social Media. Deze handleiding bevat een onderbouwing van het belang van sociale inclusie op scholen, tips voor de voorbereiding en uitvoering van klassenfeestjes, alsmede voorbeelden van thema’s en activiteiten.

Hopelijk inspireert de handleiding ouders in Nederland om af en toe, in samenwerking met andere ouders, een verjaardagsfeestje voor de hele klas te geven. Het is één van de vele mogelijke manieren om onze kinderen het goede voorbeeld te geven en bij te dragen aan een sociale samenleving, waarin voor iedereen plek is.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:16 april 2020 11:55

Meer nieuws

 • 15 september 2020

  RUG-nominaties voor de Klokhuis Wetenschapsprijs

  Dit jaar heeft de RUG vier onderzoeken ingezonden om de strijd aan te gaan voor de landelijke Klokhuis Wetenschapsprijs. Deze prijs is bedoeld om een jong en breed publiek bekend te maken met wetenschappelijk onderzoek. Het winnende onderzoek komt...

 • 10 september 2020

  Meer studenten voor Wijk Inzet door Jongeren en Studenten

  Het project WIJS, het initiatief dat de Gemeente Groningen en de Hanzehogeschool in 2014 startten, is uitgebreid met vier partners: WIJ-Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Alfa-college en Noorderpoort. Vandaag wordt de komst van de vier...

 • 10 september 2020

  Kritische houding kan status en werkgeluk commissaris ernstig schaden

  Leden van een raad van commissarissen kunnen niet kritisch genoeg zijn jegens de bestuurders waar zij toezicht op houden. Dat is na de financiële crisis van 2008 en recente schandalen in het bankwezen de dominante gedachte bij wetenschappers en...