Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Tweede Regnerus Steensma-lezing: 'De kerk als paradijs'

10 december 2014

Prof. dr. Claudine Chavannes-Mazel, emeritus hoogleraar middeleeuwse kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, zal op vrijdag 19 december de tweede Regnerus Steensma-lezing uitspreken. Haar lezing ‘De Kerk als paradijs - het Woord in beeld, van Jeruzalem tot Pieterburen’ gaat over de religieuze beeldtaal van het christendom. Prof. Chavannes is een groot kenner van middeleeuwse handschriften, waar ze gepassioneerd over kan vertellen. De lezing vindt plaats in de Remonstrantse kerk in Groningen. Met het thema van deze tweede Regnerus Steensma-lezing is de aandacht gericht op Steensma’s onderzoek naar religieuze kunst en beeldtaal.

Prof. Claudine Chavannes aan het werk met middeleeuwse handschriften
Prof. Claudine Chavannes aan het werk met middeleeuwse handschriften

Met deze lezingenreeks willen de organisatoren – het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, de Stichting Oude Groninger Kerken, de Stichting Alde Fryske Tsjerken en de Stichting Karmelklooster Drachten – stilstaan bij het leven en werk van de in december 2012 overleden dr. Regnerus Steensma. Gedurende zijn bijna vijftigjarige loopbaan bewoog hij zich in uiteenlopende vakgebieden, waaronder liturgiewetenschap, kunst- en kerkgeschiedenis, monumentenzorg en moderne kunst. De eerste Regnerus Steensma-lezing vorig jaar vond plaats in Drachten en trok meer dan 160 belangstellenden.

De lezing wordt voorafgegaan door een inleiding door de opvolger van Steensma, dr. Justin Kroesen, coördinator van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed. Elizabeth Kooy (zang) en Gerwin Hoekstra (orgel) bieden een muzikale omlijsting. In de kerkzaal is een kleine expositie ingericht van kunstwerken uit de collectie-Steensma. Deze zijn deze middag ook te koop.

Meer informatie

  • Locatie: Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 (vijf minuten lopen vanaf Groningen Hoofdstation)
  • Aanvang lezing: 16.00 uur (vanaf 15.30 ontvangst met koffie en thee).
  • Einde programma: 18.30 uur
  • Entreeprijs: € 5,- inclusief koffie/thee en een glas wijn of fris
  • Opgave: u kunt zich opgeven voor deze lezing via icce rug.nl
Laatst gewijzigd:25 juli 2023 13:03

Meer nieuws