Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap RUG biedt beste religieopleidingen

Uitkomst Elsevier enquête bewijst kwaliteit Groningse opleidingen
30 september 2014

Als je Theologie of Religiewetenschappen wilt studeren, dan moet je naar Groningen. Net als vorig jaar zijn de bachelor- en masteropleidingen van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap door hoogleraren uitgeroepen tot de beste opleidingen in hun soort van Nederland. Onze studenten delen hun mening. Zij hebben de bachelor Theologie en het masterprogramma Theology & Religious Studies ook op de eerste plaats gezet. De bacheloropleiding Religiewetenschappen staat nipt tweede. Dat zijn de conclusies van de recente Elsevier Enquête .

De bacheloropleiding Theologie aan de RUG heeft een bijzonder goede score gehaald evenals de Theologische Universiteit Apeldoorn, wat een gedeelde eerste plaats heeft opgeleverd. De overige vijf instellingen waar je Theologie kunt studeren, scoren beduidend lager.

Vorig jaar scoorde de bachelor Religiewetenschappen in Groningen zeer goed, maar vergelijkbare opleidingen elders waren niet meegenomen in de vergelijking van Elsevier. Dat was dus een eenzame nummer 1 notering. Dit jaar zijn wel alle zes vergelijkbare opleidingen in het land beoordeeld en Groningen komt sterk uit de vergelijkingen naar voren. Voorlopig moet Groningen de studie Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen nog net boven zich dulden, een goede tweede plaats dus. Portefeuillehouder Onderwijs Mirjam de Baar: ‘Onze ambitie is om uitstekend onderwijs te verzorgen en onze studenten goed voor te bereiden op vervolgopleidingen en/of de arbeidsmarkt . Dat vraagt om voortdurende verbeteringen. Momenteel zijn we bezig met een herziening van het curriculum van onze bacheloropleidingen. Er komen extra docenten om onze specialisatie religie en conflict verder te versterken. Daarnaast zetten we steviger in op het aanleren van academische vaardigheden en ook komt er beduidend meer aandacht voor het beroepsperspectief van studenten’.

Voor de masteropleiding Theology & Religious Studies kun je in Nederland bij acht universiteiten terecht. Hier voert de RUG overtuigend de lijst aan, met dit keer de Radboud Universiteit Nijmegen op een goede tweede plaats. Tussen de eerste twee op de ranglijst en de rest zit een groot gat. Groningen onderscheidt zich vooral met de inrichting van de opleiding en de kwaliteit van de docenten.

Deskundige docenten

Onze studenten hebben vooral lof voor de deskundigheid van de docenten, ontwikkeling van algemene studievaardigheden zoals communicatieve vaardigheden, de toetsing en beoordeling, het studierooster en de groepsgrootte in het onderwijs. Op deze punten scoort de faculteit significant hoger dan vergelijkbare opleidingen elders in het land. Uitschieter is, net als vorig jaar, een 4,8 voor de sfeer op de faculteit (schaal 1 – 5). De faculteit scoorde geen enkele onvoldoende. De enige matige score voor de bacheloropleidingen was de voorbereiding op de beroepsloopbaan, maar ook daarin scoort Groningen beter dan haar zusterfaculteiten. Bij de masteropleiding kreeg alleen de studielast een matige score.

Onderzoek Elsevier

Circa 2.000 hoogleraren gaven aan welke universitaire opleidingen zij binnen hun vakgebied het beste vinden. Zij beoordeelden de kwaliteit van het bachelorprogramma, het aanbod van masteropleidingen en de kwaliteit van docenten en wetenschappelijke publicaties. Ze mochten geen cijfers geven aan hun eigen faculteit.

Maar het onderzoek is in de eerste plaats gebaseerd op de oordelen van ruim 230.000 studenten. Deze oordelen komen uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête. Hierin beoordelen de studenten hun opleiding en universiteit op aanwezige faciliteiten, de inrichting van de opleiding, de kwaliteit van onderwijs en docenten, de toetsing en de interne organisatie en communicatie.

Laatst gewijzigd:23 augustus 2017 13:56

Meer nieuws