Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Justin Kroesen ontvangt Van Tuikwerd-fellowship van Stichting Oude Groninger Kerken

Uitreiking tijdens opening academisch jaar faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
02 september 2014

Dr. Justin Kroesen, docent Kunstgeschiedenis van het Christendom en coördinator van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, ontvangt tijdens de opening van het academisch jaar van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap de Van Tuikwerd-fellowship. De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) stelt de fellowship beschikbaar. Pim de Bruijne, voorzitter van de SOGK, zal de fellowship uitreiken in de Der Aa-kerk op woensdag 3 september om 15.30. Na de uitreiking zal Justin Kroesen het openingscollege verzorgen.

Dr. Justin Kroesen
Dr. Justin Kroesen

De fellowship is mogelijk gemaakt dankzij dhr. Van Tuikwerd ,een donateur van de SOGK. Jaarlijks zal de SOGK via de fellowship € 7000 beschikbaar stellen aan het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed voor een periode van tien jaar. De fellowship heeft als doel de samenwerking tussen de universiteit en SOGK te intensiveren en beter zichtbaar te maken. Hierdoor kan het onderzoek naar de Groninger kerken in hun cultuurhistorische context en in een Europees verband verder gestimuleerd worden. Een tweede doel is de verspreiding van kennis over oude Groninger kerken naar een breder publiek via lezingen, studiedagen, debatten, excursies en educatieve activiteiten. Vanuit de fellowhip zal ook de Regnerus Steensma-scholarship gefinancierd worden, bestemd voor getalenteerde studenten en andere jonge onderzoekers op het terrein van religieus erfgoed.

Gerardus van der Leeuw Fellowship                    

Aansluitend zal de decaan van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, professor Kocku von Stuckrad, de eerste Gerardus van der Leeuw Fellow professor Frank Heidemann voorstellen. Professor Heidemann is een vooraanstaand antropoloog aan de Ludwig Maximilians Universität München en expert op het gebied van de Indiase samenleving.

De faculteit heeft de Gerardus van der Leeuw fellowship ingesteld om gerenommeerde buitenlandse onderzoekers op het gebied van religie en cultuur voor een periode van minimaal zes weken naar Groningen te halen. De fellow draagt in die periode actief bij aan het onderzoek en onderwijs aan de faculteit, bijvoorbeeld door het geven van lezingen en masterclasses aan studenten.

Florentino García Martínez Research Master Scholarship

Professor Mladen Popović zal namens het Qumran Instituut van de faculteit de Florentino García Martínez Research Master Scholarship uitreiken aan een excellente student. De scholarship bedraagt € 1000 en is bedoeld om een deel van de kosten voor de Research Master Religion and Culture te dekken en zo bijzonder getalenteerde studenten te helpen bij het opzetten van hun academische carrière. De scholarship is specifiek bedoeld voor studenten die zich bezighouden met bestudering van de Hebreeuwse Bijbel, het vroege Jodendom en de Dode Zeerollen.

Volledig programma

Het volledige programma van de opening van het academische jaar van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap:

15.00 - 15.30 uur:           Welkom met koffie en thee
15.30 - 15.40 uur:           Openingswoord door de decaan, professor C. K. M. von Stuckrad
15.40 - 15.55 uur:           Uitreiking Van Tuikwerd Fellowship
15.55 - 16.25 uur:           Openingslezing door dr. J.E.A. Kroesen
16.25 - 16.35 uur:           Presentatie Gerardus van der Leeuw Fellowship
16.35 - 16.40 uur:           Uitreiking Docent van het jaar award
16.40 - 16.45 uur:           Uitreiking Florentino Garcia Martinez Scholarship
16.45 - 17.00 uur:           Afsluitende woorden door de decaan

Locatie: Der Aa-kerk, Akerkhof 2 Groningen.
Laatst gewijzigd:19 juli 2019 15:41

Meer nieuws