Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

'Alle kunst is heilig'

Tentoonstelling en (s)preekwedstrijd rondom proefschrift Froukje Pitstra over Anne Zernike
30 mei 2014

Anne Zernike (1887-1972) was de eerste predikante van Nederland. In haar preken verbond zij cultuur, religie en maatschappelijk engagement en was daarin baanbrekend. Froukje Pitstra promoveert 3 juli op een proefschrift over haar leven.

Tentoonstelling Bijbels Museum

Aan de hernieuwde belangstelling rondom Anne Zernike wordt ook buiten de universiteit gehoor gegeven. Van 6 juni tot 13 oktober 2014 is er in het Bijbels Museum in Amsterdam de tentoonstelling 'De eerste predikante' te zien. Met behulp van kunst, voorwerpen en documenten wordt een beeld gegeven het leven van Anne Zernike, en de betekenis van haar leven voor andere (vrijzinnige) vrouwen uit haar tijd. Uiteraard is Anne zelf ook 'aanwezig' in verschillende portretten van de bekende schilder Jan Mankes, de echtgenoot van Anne. Rond de tentoonstelling zijn er rondleidingen en speciale groepsarrangementen, met lunch of high tea in museumcafe Hof van Heden.

(S)preekwedstrijd Paradiso: 'Alle kunst is heilig'

Daarnaast organiseert de Vereniging Vrijzinnigen Nederland op 15 juni een (s)preekwedstrijd voor vrouwen die het een uitdaging vinden om in het openbaar te spreken, getiteld: ‘Alle kunst is heilig’: in de voetsporen van Anne Zernike. De wedstrijd vindt plaats in Paradiso. Wat nu een poptempel is, was ooit de kerk van de Vrije Gemeente waar Anne besloot predikante te worden. Inspiratiebron voor de wedstrijd is een uitspraak van Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikante in Nederland en de vrouw van kunstenaar Jan Mankes: ‘Ja, heilig is alle kunst. Alle wegen die zich verheffen boven de allerdaagschheid voeren tot God. Zoo’ n weg wijst de wetenschap en stellig ook de kunst.’ Kijk voor meer informatie op de website van Paradiso.

Laatst gewijzigd:21 oktober 2016 17:06

Meer nieuws