Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Jeroen ten Voorde benoemd tot bijzonder hoogleraar Strafrechtfilosofie

03 april 2014
Prof. dr. J.M. ten Voorde
Prof. dr. J.M. ten Voorde

Mr. dr. J.M. (Jeroen) ten Voorde (1977) is met ingang van 1 februari 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Strafrechtfilosofie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Leo Polak. Ten Voorde zal onder meer een bijdrage leveren aan onderwijs en onderzoek op het terrein van de strafrechtsfilosofie, waarbij het gedachtegoed van Leo Polak, filosoof en vrijdenker die tot in de Tweede Wereldoorlog hoogleraar was aan deze universiteit, een uitgangspunt vormt.

Ten Voorde begon zijn wetenschappelijke carrière in de strafrechtfilosofie als promovendus bij de sectie rechtsfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar deed hij onderzoek naar het strafrecht in de multiculturele samenleving en de vraag binnen welke grenzen rekening zou kunnen worden gehouden met culturele verschillen. Dit onderzoek mondde uit in zijn dissertatie Cultuur als verweer. Een grondslagentheoretische studie naar de ruimte en grenzen van culturele diversiteit in enige leerstukken van materieel strafrecht.

Na zijn promotie bleef hij publiceren en op het terrein van het strafrecht in de multiculturele samenleving. In zijn onderzoek richt hij zich tegenwoordig vooral op ontwikkelingen in het materiële strafrecht, in het bijzonder verschuivende grondslagen van algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid en criteria voor strafbaarstelling. Ten Voorde is tevens universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:25 februari 2015 15:55
printView this page in: English

Meer nieuws